Afkast 16,7 mia. kr. i 2017 på investeringsporteføljen

Høje afkast på alternativer og børsnoterede aktier gav PKA et afkast på 7,8%, svarende til 16,7 mia. kr. i 2017. Inkl. renteafdækningen blev det samlede afkast 14,5 mia. kr. Afkastet er med til at sikre, at PKA kan fastholde den høje kontorente på 7%

PKA’s godt 300.000 medlemmer kan glæde sig over investeringer i vind, mursten, aktier og unoterede aktier. Foreløbige tal viser, at investeringer i havvindmølleparker i 2017 gav et afkast på 16,2%, investeringer i danske ejendomme gav et afkast på 8,8%, børsnoterede aktier landede på 17,2%, investeringer i unoterede aktier gav et afkast på 18,8%.

Samlet gav det et afkast på 7,8% på investeringsporteføljen, svarende til 16,7 mia. kr. De stabile og høje afkast er årsagen til, at PKA i slutningen af 2017 hævede medlemmernes forrentning af deres pensioner fra 5% til 7% frem til 2021.

”Vi er meget tilfredse med årets afkast, som viser, at vores langsigtede investeringer leverer gode afkast. Afkastet gør os yderligere robuste og velkonsoliderede. Vi kan give alle vores medlemmer – uanset alder - en forretning af deres pensioner på 7% med en målsætning om at fastholde denne forrentning frem til 2021,” siger adm. direktør Peter Damgaard Jensen og tilføjer:

”PKA er et af de få selskaber, der både kan sikre gode afkast og en høj forrentning af pensionerne gennem hele livet. Det er vi stolte af. Men selvfølgelig tilbyder vi også et markedsrenteprodukt til nye kunder, hvis de ønsker et individuelt pensionsprodukt med den risiko, som passer til deres profil.”

Det nye markedsrenteprodukt ville have givet et afkast på ca. 10% for en 45-årig med middel risikoprofil i 2017.

I 2017 fortsatte PKA strategien med at investere i grønne energikilder for at opnå et godt afkast til medlemmernes pensioner. I november foretog PKA en direkte investering på tre mia. kr. for en ejerandel på 25% i verdens største havvindmøllepark, der bliver opført ud for den engelske kyst og vil give grøn strøm til ca. 500.000 britiske husstande.
Også strategien med at investere i opførelsen af boligejendomme blev i stor stil ført ud i livet med investeringer i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Aabenraa.

”Stort set alle aktivklasser har leveret flotte afkast i 2017, men fordelen ved investeringer i infrastruktur såsom grøn energiproduktion og ejendomme er, at de typisk giver langsigtede og stabile afkast og ikke er så sårbare for udsving på de finansielle markeder. På den baggrund har PKA fortsat fokus på investeringer, der spreder risiko og afkast, og som samtidig giver medlemmer og kunder gode afkast i såvel gode som dårlige tider,” siger investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen.

Fakta
• PKA administrerer pensioner for fire pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har over 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.
• PKA har en samlet formue på 275 mia. kr.

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.