PKA vil presse selskaber i grøn retning med ny rapport

Ny rapport fra PKA viser, at verdens største olie- og gasselskabers investeringer modarbejder Paris-aftalens klimamål. PKA vil bruge rapporten til at påvirke selskaberne i en grønnere retning.

Som det eneste danske pensionsselskab har PKA sammen med fire andre globale investorer udarbejdet en rapport, der giver PKA endnu et værktøj til at udøve aktivt ejerskab på klimaets vegne. I lyset af Paris-aftalens målsætning om en maksimal temperaturstigning på to grader frem mod år 2100 er 69 af verdens største olie- og gasselskabers forretningsmodeller blevet analyseret af Carbon Tracker. 

Konklusionen på rapporten er, at selskaberne, bl.a. Exxon, Chevron og Apache, investerer milliarder af kroner i at opretholde en forretning, der ikke understøtter Paris-aftalens klimamål. For en stor del af selskabernes vedkommende er der tale om op til eller over halvdelen af selskabernes nuværende investeringer i olie og gas-projekter, der i henhold til Paris-aftalen ikke skal udvindes. Ifølge rapporten er det både en økonomisk og klimamæssig dårlig forretning.

Påvirke energiselskaber i grøn retning
PKA er ikke synderligt overrasket over rapportens konklusion, men omfanget af investeringerne fra olie- og gasselskabernes side i at opretholde fossile energikilder, kommer alligevel bag på PKA.

”Det bekymrer os, at der bliver foretaget så store investeringer, der finansielt og klimamæssigt ikke giver mening. Derfor er vi glade for rapporten, som vi ser som et vigtigt værktøj i den fortsatte dialog om at påvirke selskaberne i en mere grøn retning,” siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA, og fortsætter:

”For at PKA kan skabe gode afkast til medlemmerne, så er det nødvendigt at vide, om selskaberne også er gode investeringer i det lange løb. Vi har haft succes med at påvirke flere energiselskaber inden for kulindustrien til at se det økonomisk- og klimamæssige fornuftige i en mere bæredygtig energiproduktion. Med den her rapport forventer vi, at vi får mere vægt i vores dialog med selskaberne. Alternativt kan de risikere at blive ekskluderet,” siger Peter Damgaard Jensen.

Pres fra investorer virker
Peter Damgaard Jensen påpeger, at flere olieselskaber, såsom Shell og BP, efter pres fra investorer har vedtaget klimaresolutioner på deres generalforsamlinger, der pålægger selskaberne at klimateste deres forretningsmodel op mod et to graders scenarie i henhold til Paris-aftalen.

”Så der er en bevægelse blandt olieselskaberne, der går i retning af en lavere CO2-udledning, og den tendens skal vi som investorer blive ved med at presse på for at få udbredt og gerne udvidet. Med rapporten kan vi nu bedre slå ned på det ufornuftige i, at selskaberne investerer mange mia. kr. i at opretholde energikilder af i går, når de i højere grad kunne og bør kombinere det med bæredygtige energikilder,” understreger Peter Damgaard Jensen.

Han tilføjer, at det er grunden til, at han som formand for IIGCC (The Institutional Investors Group on Climate Change) - vil bære rapporten videre til de 140 medlemmer og det videre arbejde i det regi også.

”Nu har PKA og fire andre investorer taget initiativ til rapporten og fået den udarbejdet, men det er vigtigt at få rapportens konklusion bredt ud til så mange investorer som muligt, og der er IIGCC oplagt,” siger Peter Damgaard Jensen.

Læs hele rapporten her.

Fakta om rapporten
Rapporten er udarbejdet af Carbon Tracker i samarbejde med Principles for Responsible Investment (PRI) og fem globale institutionelle investorer: Det svenske pensionsselskab AP7, Franske Fonds de réserve pour les retraites (FRR), britiske Legal & General Investment Management, hollandske PGGM og PKA. Tilsammen repræsenterer de fem investorer knap 10.000 mia. kr.

Om PKA
• PKA har investeret ca. 17 mia. kr. i klimavenlige projekter og har samtidig fokus på at udøve aktivt ejerskab over for olie, kul – og gasselskaber og skubbe på for en grønnere energiproduktion. Ambitionen er, at klimavenlige investeringer i 2020 udgør 10% af de samlede investeringer.
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har en samlet formue på 250 mia. kr.
• PKA har 300.0000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.