PKA: Stadig et stykke vej for regeringens pensionsudspil

PKA mener, det er vigtigt, at regeringen har taget hul på at løse samspilsproblematikken. Men der er stadig et stykke vej til en samlet løsning.

VLAK-regeringen har netop præsenteret et tilbagetrækningsudspil ”Flere år på arbejdsmarkedet”, hvor der er fokus på samspilsproblematikken. Med udspillet tager regeringen fat på den nødvendige politiske debat om at gøre det attraktivt for alle at spare op til alderdommen – hele livet. Problemet er, at det for mange lønmodtagere dårligt kan betale sig at spare op til pension tæt på folkepensionsalderen, fordi udbetaling fra egen pension modregnes i offentlige pensionsydelser.

Elementerne i udspillet er:

  • Forslaget indeholder en ændring af aldersopsparingen:
    • Indbetalingerne til aldersopsparingen er ikke fradragsberettiget og udbetalingen modregnes ikke i de offentlige ydelser.
    • Forslaget indeholder en forhøjelse af indbetalingsgrænsen fra 29.600 kr. til 55.000 kr. årligt for personer som har under 5 år til folkepensionsalderen.
    • For personer med mere end 5 år til folkepensionsalderen sænkes indbetalingsgrænsen til 5.000 kr. årligt.
    • Forslaget vil gøre det muligt, at aldersopsparingen kan udbetales som enten sum, rate eller livrente. I dag kan den kun blive udbetalt som sum.
  • Der afsættes en pulje på 2,5 mia. kr., der skal bruges til skatteinitiativer, som skal understøtte, at det skal kunne betale sig at spare op til pension for alle aldersgrupper. Det nærmere forslag vil komme til efteråret.

 Fra PKA’s side havde vi gerne set, at perioden for indbetalinger til aldersopsparing havde været mere end fem år før folkepensionsalderen. For selvom mange af PKA’s medlemmer har forlænget arbejdslivet betragteligt de senere år, er der stadig en del, der går på pension inden folkepensionsalderen.

Det er også vigtigt, at regeringens løsninger til efteråret kommer på plads, således at incitamentet til pensionsopsparing også øges tidligere end 5 år før folkepensionsalderen. Det er derfor uheldigt, at der ikke skabes en samlet løsning nu og her, idet regeringen lægger op til, at første del af forslaget behandles nu, mens den resterende del først behandles i efteråret.

”Det er positivt, at regeringen med pensionsudspillet anerkender, at samspilsproblematikken er et reelt problem for mange danskere, heriblandt PKA’s medlemmer. Men vi så gerne en længere periode at spare op i uden modregning end fem år før folkepensionsalderen. Samtidig havde vi gerne set en samlet løsning, der var mere enkel for vores medlemmer at forstå,” understreger adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen. 

Forslaget er ikke vedtaget og skal nu forhandles blandt de politiske partier på Christiansborg.

Om PKA
• PKA har en samlet formue på 250 mia. kr. og administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster.
• Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.