PKA lancerer ny digital platform for aktivt ejerskab

PKA har netop lanceret en ny digital platform for aktivt ejerskab, der giver et overblik over, hvad PKA stemmer på danske og udenlandske børsnoterede selskabers generalforsamlinger. Verdensnaturfonden, WWF, roser initiativet.

PKA bruger sin stemmeret på selskabers generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed på dagsordenen og sikre selskabernes langsigtede værdiskabelse til gavn for medlemmernes pensioner. Derfor har PKA netop lanceret en ny digital platform, der giver et overblik over, hvordan PKA udøver aktivt ejerskab i danske og udenlandske børsnoterede selskaber ved at gøre sin indflydelse gældende på selskabernes generalforsamlinger. Alene siden 1. januar i år, har PKA sammen med sin dialogpartner, Hermes, stemt på mere end 50.000 forslag på generalforsamlinger.

”Vi har lanceret platformen for at skabe gennemsigtighed for, hvordan vi udøver aktivt ejerskab – både over for vores medlemmer og over for omverdenen. Derudover har vores strategi længe været, at vi som ansvarlig investor vil forsøge at påvirke selskaberne i en mere positiv retning, hvad enten det er på klimaområdet eller god selskabsledelse. Ved aktivt at stemme på generalforsamlinger og føre dialog med selskaberne kan man nå langt,” siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.

Bevægelse i gang
Han fremhæver Exxon som et eksempel på, hvordan man via at stemme på generalforsamlinger kan påvirke et selskab i en positiv retning. I 2017 støttede PKA sammen med 62% af aktionærerne et forslag, der kræver, at Exxon undersøger, hvordan selskabet vil blive påvirket af en global indsats for at reducere udledningen af CO2.

”Det havde været utænkeligt for bare få år siden, så der er en bevægelse i gang. Vi har haft succes med at påvirke flere energiselskaber inden for kul- og olieindustrien til at se det økonomisk- og klimamæssige fornuftige i en mere bæredygtig energiproduktion. Men det kræver et fortsat pres fra investorer i form af dialog og på selskabernes generalforsamlinger,” siger Peter Damgaard Jensen.

Åbenhed er vigtig
Hos Verdensnaturfonden, WWF, er man glad for PKA’s nye initiativ:

”Det er super vigtigt, at investorer engagerer sig i de selskaber, de har penge i, og er med til at sikre, at selskaberne opfører sig ansvarligt overfor naturen og klimaet. Det er rigtigt godt, at PKA har sat stemmeafgivningen i system, og at man er helt åbne om, hvordan der stemmes. Jeg håber, at andre danske pensionsselskaber går samme vej,” siger John Nordbo, klima- og miljøchef i WWF.

Se stemmeplatformen her

Fakta

- Ansvarlighed på generalforsamlinger
Herunder fremgår to aktuelle eksempler på selskaber, hvor PKA har brugt sin stemmeret til at sikre positive forandringer.

Exxon Mobil Corp.
ExxonMobil er et amerikansk olie- og gasselskab. Selskabet har længe været kritiseret for sin ageren i forhold til de truende klimaforandringer. I 2017 støttede PKA sammen med 62% af aktionærerne et forslag der kræver, at Exxon undersøger, hvordan selska-bet vil blive påvirket af en global indsats for at reducere udledningen af CO2.

Volkswagen AG
Volkswagen er en af verdens største producenter af biler. Selskabet blev i 2015 ramt af en større skandale, idet selskabet anslås at have installeret et computerprogram i 11 millioner biler med formål at skjule de reelle udledninger af skadelige gasser. PKA har stemt for betydelige forandringer i selskabet.

- Klimarapport
I juni i år offentliggjorde PKA en ny rapport, der viser, at verdens største olie- og gas-selskabers investeringer modarbejder Paris-aftalens klimamål. PKA vil bruge rapporten til at påvirke selskaberne i en grønnere retning. Læs mere om rapporten her.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.