PKA investerer 250 mio. kr. i Odense-byggeri

PKA står bag opførelsen af 140 lejligheder i Odense med en investering på 250 mio. kr. Odenses borgmester glæder sig over investeringen i byen.

De senere år har PKA investeret massivt i nybyggeri i Aarhus og København, og nu er turen så kommet til Odense. Den udvikling og den store tilflytning, der har været kendetegnende for Aarhus og København, har også ramt den fynske hovedstad.

”Odense er inde i en rigtigt god udvikling, byggekranerne holder i kø, og en helt ny bydel skyder frem midt i byen. Mellem 2012 og 2022 bliver der investeret 40 mia. kr. i Odenses fysiske forandring, det skaber fornyet optimisme og ikke mindst nye arbejdspladser. Derfor er jeg også glad for, at endnu et af de store pensionsselskaber nu investerer i vores by,” siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel.

Den positive udvikling er netop årsagen til, at PKA finder det interessant at investere i boligbyggeriet.

”Etableringen af det nye super sygehus og letbanen, der kommer til at forbinde byen på en ny og effektiv måde, vil være med til at tiltrække mange nye borgere. Det er selvfølgelig med til at gøre det attraktivt at bygge kvalitetsboliger i Odense, hvor vi samtidig kan få et godt afkast til vores medlemmers pensioner,” siger PKA’s ejendomschef Nikolaj Stampe, der derfor ikke afviser, at PKA vil investere mere i Odense fremover.

Han understreger, at byggeriet vil følge energikravene for 2020-reglementet, hvilket betyder, at det er 33% mere energieffektivt end gældende lovkrav.

”PKA har en ambitiøs klimastrategi på ejendomsområdet, hvilket indebærer at vi vil reducere den gennemsnitlige CO2-belastning for vores ejendomme med 40% frem mod 2020. Vores medlemmer forventer, at vi udover at skabe et godt afkast, gør en positiv forskel. Samtidig kan vi se, at lejere i stigende grad efterspørger bæredygtigt byggeri,” siger Nikolaj Stampe.

Opførelsen af de 140 lejligheder sker med entreprenørfirmaet KPC, som PKA også samarbejder med omkring byggeriet af et nyt psykiatrisk center ved Skejby i Aarhus.

Fakta:
• De 140 lejligheder på Rugårdsvej 18-20 i Odense bliver på mellem 60m2-110m2. De forventes at stå klar i 2020.
• PKA har investeret ca. 17,8 mia. kr. i danske ejendomme og ca. 2,6 mia. kr. i uden-landske ejendomme. PKA har ca. 6.650 boliger i Danmark og yderligere ca. 3.000 boliger er under opførelse.
• PKA har en samlet formue på 250 mia. kr. og administrerer pensioner for tre pensi-onskasser inden for social- og sundhedsområdet og har 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster.
• Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.