PKA-havmøllepark indvies i dag

DONG Energy indvier i dag de to tyske havmølleparker, Gode Wind 1 og 2. PKA har investeret 2,2 mia. kr. i Gode Wind 2, der leverer grøn strøm til 260.000 husstande.

Indvielsen af de to havmølleparker Gode Wind 1 og 2 sker på den danske ambassade i Berlin. De i alt 97 havmøller har en samlet kapacitet på 582 MW og producerer dermed strøm nok til at kunne dække 600.000 tyske husstandes strømforbrug.

PKA har investeret 2,2 mia. kr. i Gode Wind 2 for en ejerandel på 24,75 procent, der vil levere grøn strøm til ca. 260.000 husstande. Det er den fjerde havmøllepark PKA har pensionspenge i, efter at PKA i 2016 solgte sin andel i havmølleparken Butendiek. De resterende fire havmølleparker leverer grøn strøm til ca. 1,7 millioner husstande.

Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA, er til stede ved indvielsen af Gode Wind 2 i Berlin. For kort tid siden indviede PKA havmølleparken, Burbo Bank Extention i Liverpool, som PKA har investeret 3,3 mia. kr. i og leverer grøn strøm til ca. 230.000 husstande.

”Det er meget tilfredsstillende at være med til at sende grøn strøm til mange tusinder husstande og samtidig skabe et godt afkast til vores medlemmer. PKA’s strategi med at investere i vedvarende energi og udøve aktivt ejerskab over for kul- og olieselskaber vil vi have stigende fokus på. Det er godt for vores medlemmers pensioner og for klimaet,” siger Peter Damgaard Jensen.

Debat om grøn omstilling
I forbindelse med indvielsen afholdes en paneldiskussion med titlen "Endeløs energi fra Nordsøen: Afgørende for den europæiske energiomstilling?“ Panelet består af Kristoffer Böttzauw, afdelingschef i det danske Energi-, Forsynings- og Klimaministerium, Nie-dersachens handelsminister, Olaf Lies, samt Samuel Leupold fra DONG Energy. Panelet skal debattere fremtiden for den europæiske energiomstilling, og hvilke visioner og rammebetingelser Europa har brug for at kunne sikre fortsat udbygning

Fakta
Gode Wind 2 vindmølleparken på i alt 252 MW leverer CO2-fri strøm svarende til det årlige elforbrug for ca. 260.000 husstande. Havmølleparken er opført i den tyske del af Nordsøen, cirka 45 km ud for Tysklands nordvestlige kyst sammen med naboparken Gode Wind 1.

PKA har investeret 2,2 mia. kr. for en ejerandel på 24,75 procent af havmølleparken, Industriens Pension, Lærernes Pension og Lægernes Pensionskasse har også investeret i havmølleparken.

Om PKA
• PKA har investeret 9 mia. kr. i fire havmølleparker og har fokus på at investere i projekter, som reducerer brugen af fossile brændstoffer. Ambitionen er, at denne type af investeringer i 2020 udgør 10% af de samlede investeringer.
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har en samlet formue på 250 mia. kr.
• PKA har 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.