PKA hæver renten til 7%

En solid økonomi får nu PKA til at hæve kontorenten fra 1. oktober 2017 fra 5% til 7%. PKA’s 300.000 medlemmer får dermed branchens højeste faste forrentning af deres opsparing.

Solide afkast de seneste år og en velpolstret pengekasse får PKA til at hæve kontorenten fra 5% til 7% pr. 1. oktober 2017. Det er branchens højeste faste forrentning. Det sker kun godt et halvt år efter, at PKA meldte ud, at man ville forrente medlemmernes pensionerne med 5% til 2021. PKA har et mål om at fastholde den høje kontorente på 7% de næste fire år.

”PKA er en medlemsejet pensionskasse med en solid økonomi, og derfor giver vi nu pengene tilbage til medlemmerne ved at forrente deres pension med hele 7%. Det bidrager til, at den forventede pension for et typisk 40-årigt medlem nu er steget med mere end 80.000 kroner siden 2011. Vi er her for at sikre medlemmer og nye kunder en økonomisk tryghed hele livet,” understreger administrerende direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen.

En forrentning af medlemmernes pensionsmidler med 7% betyder samlet, at PKA udlodder mere end 10 mia. kr. til medlemmerne årligt.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi i PKA har så velkonsolideret en økonomi, at vi kan forrente pensionerne med 7%. Det betyder virkeligt noget for den enkeltes pension. Det er også et vigtigt signal at sende til vores medlemmer og fremtidige kunder, at hos PKA får man stigende pensioner, høje renter og betaler lave omkostninger,” siger Peter Damgaard Jensen.

Kontorenten kan nedsættes, hvis der sker en ugunstig udvikling i PKA’s økonomi.

Fakta
• PKA meddelte i slutningen af 2016, at man forventede at forrente medlemmernes pensioner med 5% de næste 5 år. Pr. 1. oktober hæves renten til 7%.
• PKA har de seneste 5 år haft et gns. afkast på 8%.
• PKA har i 2017 sænket de gns. adm. omkostninger til 375 kr. pr. medlem, hvilket er et fald på 30% på fem år.
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.
• Pr. 1. januar 2018 bliver 7.800 farmakonomer og en samlet formue på 10 mia. kr. en fjerde pensionskasse under PKA.
• PKA har en samlet formue på 250 mia. kr.

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.