PKA-direktør ny formand for klimaorganisationen IIGCC

PKA’s adm. direktør Peter Damgaard Jensen er udpeget til bestyrelsesformand i IIGCC. Organisationen er europæiske investorers netværksorganisation på klimaområdet med 130 medlemmer, der tilsammen forvalter en formue på mere end 100 billioner kr.

PKA har været medlem af IIGCC siden 2010, og Peter Damgaard Jensen har været medlem af bestyrelsen siden 2013. Han ser frem til at fortsætte det vigtige arbejde nu som bestyrelsesformand.

”IIGCC har de seneste år været inde i en rivende udvikling, og der er kommet mange nye medlemmer til. De mange medlemmer og penge, de repræsenterer gør, at IIGCC er en organisation, man lytter til. Det var tydeligt under COP21 i Paris, hvor IIGCC spillede en meget aktiv rolle,” siger Peter Damgaard Jensen.

Ifølge Peter Damgaard Jensen skal IIGCC fortsætte med at præge den europæiske og globale klimadebat og øge indsatsen på området:

”Der blev indgået en vigtig aftale med COP21, men nu skal ord skal omsættes til handlinger i form af investeringer i bæredygtighed. Jeg vil aktivt arbejde for, at der bliver foretaget flere klimavenlige investeringer, både i Europa og emerging markets, hvor der er gode muligheder og et stort behov. Her kan jeg som formand gøre brug af PKA’s erfaringer på klimaområdet,” siger Peter Damgaard Jensen.

Han understreger, at selvom der de senere år er kommet klarere politiske signaler på investeringer i vedvarende energi, så kan vilkårene for investorer godt blive bedre.

”Uden klare politiske retningslinjer er risiciene ved disse typer af investeringer så høje, at kravene til afkastet vil blive tilsvarende højt. Det kan i sidste ende begrænse investorernes lyst og vilje til at engagere sig yderligere i klimainvesteringer. Det vil være en skam, når vi som investorer rent faktisk gerne vil investere mere grønt, end vi gør i dag,” fastslår Peter Damgaard Jensen.

Fakta:
IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) har 130 medlemmer, der tilsammen forvalter en formue på mere end 100 billioner kr. IIGCC’s centrale opgave er at deltage i politiske drøftelser på internationalt og nationalt plan med henblik på at skabe de bedst mulige investeringsmæssige rammevilkår på områder med klimamæssig betydning. Det sker i en lang række sammenhænge – herunder ved klimatopmøder, over for EU kommissionen, over for myndigheder i en række lande mv.

Om PKA
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet.
• PKA har 275.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.
• PKA har en samlet formue på ca. 250 mia. kr. PKA har fokus på at investere i projekter, som reducerer brugen af fossile brændstoffer. Ambitionen er, at denne type af investeringer i 2020 udgør 10% af de samlede investeringer

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.