Pensionskassen for Farmakonomer træder ind i PKA-fællesskabet

Bestyrelsen i Pensionskassen for Farmakonomer har besluttet at træde ind i PKA-fællesskabet. Pensionskassen forbliver selvstændig, men indgår i et administrativt samarbejde, der skærer i omkostningerne og giver medlemmerne en række nye muligheder.

Pensionsområdet bliver mødt af stadig stigende krav fra myndighederne. Det administrative samarbejde vil give et fagligt løft i forhold til at leve op til disse krav. For pensionskassens 7.800 medlemmer vil det betyde bedre og billigere drift af alt det administrative samt en lang række moderniseringer, der blandt andet giver mulighed for selvbetjening på hjemmesiden og tilvalg af pensionsløsninger.

Beslutningen får virkning fra 1. januar 2018, hvor Pensionskassen for Farmakonomer vil komme i selskab med tre andre pensionskasser inden for sundhedsområdet, der også administreres af PKA. Valget er faldet på PKA efter en grundig udbudsrunde hos flere pensionsselskaber, hvor bestyrelsen samtidig er blevet bistået af revisions- og rådgivningshuset PwC.

”Vi har fået flere tilbud af høj kvalitet, men vi mener, at det bedste tilbud kom fra PKA. Vi har fået en solid platform med et højt fagligt og servicemæssigt niveau og med et lavt omkostningsniveau,” siger pensionskassens formand, Henrik Klitmøller Rasmussen.

Farmakonomerne kan derfor se frem til en reduktion af de årlige omkostninger.

”Efter et år vil udgifterne til omlægningen have tjent sig ind. Derefter vil de administrative udgifter blive mere end halveret. Det er en markant besparelse, der i sidste ende vil give den enkelte farmakonom flere penge til pension. Samtidig vil det betyde en betydelig opgradering af den service, medlemmerne vil få,” udtaler formanden.

En robust aftale
Pensionskassen for Farmakonomer har fået en aftale, der gør pensionskassen robust over for de krav, som stilles både fra medlemmer og myndigheder.

”Vi får en ordning, der er meget attraktiv sammenlignet med andre i kraft af de stordriftsfordele, som PKA-fællesskabet giver. Det betyder, at vi får mulighed for at højne vores service og udvikle produkter, der svarer til medlemmernes forventninger,” siger Henrik Klitmøller Rasmussen.

Christina Durinck, formand for Farmakonomforeningen, er tilsvarende begejstret for det nye samarbejde: ”Vi er særdeles tilfredse med de løsninger, som vores pensionskasse har valgt for farmakonomerne. Med disse løsninger sikrer vi blandt andet en rådgivning, hvor vores medlemmer ikke kun kan få en vurdering af sin egen pension, men også for den samlede husstand.”

Fortsat selvstændighed
Pensionskassen for Farmakonomer fortsætter som selvstændig pensionskasse med egen bestyrelse, egen aktuar og med generalforsamlingen som højeste myndighed. Pensionsordningen vil heller ikke ændre sig, når aftalen træder i kraft 1. januar 2018.

”Men det er klart, at vi ved at indtræde i et stærkt fællesskab vil få en lang række muligheder for at udvikle og forbedre de nuværende pensionsordninger,” siger Henrik Klitmøller Rasmussen.

Hos PKA er adm. direktør Peter Damgaard Jensen glad for at kunne byde de nye medlemmer velkommen.

”Jo flere medlemmer, jo mere robust er PKA, og jo større mulighed har vi for at kunne give både nuværende og kommende medlemmer kontante fordele i form af høje afkast, lave omkostninger og stigning i pensionerne. Så jeg er meget glad for at byde farmakonomerne velkommen i PKA, og jeg er samtidig stolt over, at PKA er blevet valgt til opgaven foran andre dygtige pensionsselskaber,” siger Peter Damgaard Jensen og tilføjer:

”PKA er pensionskasse for forskellige faggrupper, og vi har en klar ambition om at levere pensionsprodukter, der matcher deres behov – uanset om de er offentligt ansatte, privatansatte eller selvstændige.”

For yderligere information kontakt
Bestyrelsesformand i Pensionskassen for Farmakonomer, Henrik Klitmøller Rasmussen, tlf. 42 19 23 30.
Adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen, ved pressechef Thomas B. Knudsen, tlf. 26 18 45 73.

Hvem er med i PKA
PKA er i forvejen administrationsfællesskab for tre pensionskasser inden for social-  og sundhedsområdet. Pensionskassen for Farmakonomer bliver det fjerde medlem af fællesskabet fra 1. januar 2018. De øvrige er:

• Pensionskassen for Sundhedsfaglige, som har medlemmer blandt bioanalytikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre og kost- og ernæringsfaglige
• Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer har medlemmer blandt lægesekretærer, radiografer og sygeplejersker
• Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.