Nyt pensionsudspil har stadig mangler

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop indgået en aftale om det danske pensionssystem. Fra PKA’s side lyder opfordringen til medlemmerne: Ro på.

Regeringen fremlagde den 30. maj forslaget ”Flere år på arbejdsmarkedet”, hvilket PKA kommenterede på.
Den 20. juni indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti en aftale om det danske pensionssystem, som ligger tæt op af udspillet fra den 30 maj.
I løbet af efteråret 2017 fremlægger regeringen yderligere forslag på pensionsområdet - anden del af en samlet løsning - så der er endnu ikke et samlet overblik over ændringerne på pensionsområdet.
PKA opfordrer derfor medlemmerne til at agere, som de plejer, når det drejer sig om pension og indbetale som hidtil, herunder til aldersopsparing/alderssum.

Når regeringen har fremlagt forslag til efteråret, vil PKA orientere medlemmerne om ændringerne, og hvad de har af betydning for dem.

Elementerne i aftalen, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti indgik den 20 juni, er:

1. Aftalen indeholder en ændring af aldersopsparingen: 
- Indbetalingerne til aldersopsparingen er ikke fradragsberettiget og udbetalingen   modregnes ikke i de offentlige ydelser.
- Indbetalingsgrænsen forhøjes fra 29.600 kr. til 45.000 kr. for personer, som har under 5 år til folkepensionsalderen. Indbetalingsgrænsen hæves med 1.000 kr. om året til 50.000 kr. i 2023.
- For personer med mere end 5 år til folkepensionsalderen sænkes indbetalingsgrænsen til 5.000 kr.

2. Aftalen gør det muligt, at aldersopsparingen kan udbetales som enten sum, rate og/eller livrente. I dag kan den kun blive udbetalt som sum.

3. Efter opnået folkepensionsalder kan personer, som ikke har påbegyndt udbetalinger fra en fradragsberettiget ordning, indbetale et beløb på aldersopsparingen, som svarer til indbetalingsgrænsen inden pensionering.

4. Alderen for, hvornår man kan få udbetalt opsparingsbaseret pension, sænkes for nye ordninger fra 5 til 3 år før folkepensionsalderen.

5. Udbetalingsperioden for ratepensioner hæves fra 25 til 30 år.

6. Der afsættes en pulje på 2,4 mia. kr. til reduktion af beskatningen af indbetalinger til pension. Det nærmere forslag kommer til efteråret.

Alle ændringer træder i kraft fra den 1. januar 2018.

Brug for længere indbetalingsperiode
Fra PKA’s side havde vi gerne set, at perioden for indbetalinger til aldersopsparing havde været mere end fem år før folkepensionsalderen, for selvom mange af PKA’s medlemmer har forlænget arbejdslivet betragteligt de senere år, er der stadig en del, der går på pension inden folkepensionsalderen.

Det er også vigtigt, at regeringens løsninger til efteråret kommer på plads, således at medlemmernes incitament til pensionsopsparing også øges tidligere end 5 år før folkepensionsalderen. Det er derfor uhensigtsmæssigt, at der ikke skabes en samlet løsning nu og her, idet den resterende del først behandles i efteråret.

Betydning for PKA’s medlemmer?
Den nye aldersopsparing vil øge incitamentet til at spare op i livrente og ratepension for medlemmer med mindre end 5 år til pensionering, idet der sker en lavere modregning i udbetalingsperioden. Til gengæld sænkes indbetalingsgrænsen for medlemmer med mere end 5 år til folkepensionsalderen til 5.000 kr. om året.

Om PKA
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har en samlet formue på 250 mia. kr.
• PKA har 300.0000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.