Nye bofællesskaber skal skabe livskvalitet hos ældre

PKA, FB Gruppen og Realdania går sammen i et nyt partnerskab, der skal udvikle nye seniorbofællesskaber, som også ældre med en lavere indtægt har råd til. Projektet skal øge livskvaliteten hos ældre og bekæmpe ensomhed.

Ensomhed er et stigende problem blandt ældre. Men når ældre bor sammen med andre, stiger deres livskvalitet, og de føler sig mindre ensomme. Det viser undersøgelser fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Derfor går pensionskassen PKA, udvikleren FB Gruppen og den filantropiske forening Realdania nu sammen i et nyt partnerskab, der vil forebygge og bekæmpe ensomheden blandt ældre ved at udvikle nye modeller for seniorbofællesskaber, som også økonomisk svagere ældre har råd til.

Undersøgelser fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre overvejer at flytte i seniorbofællesskab. Udfordringen er, at der er mangel på seniorbofællesskaber. I dag er der 7.000 boliger i nuværende seniorbofællesskaber, og der står ca. 8.400 ældre på venteliste.

”Vi kan se, at der generelt er et stort behov for flere seniorbofællesskaber. Dels har mange lyst til denne boform, og dels ved vi, at ældre, der bor sammen, føler sig mindre ensomme. Derfor ønsker vi sammen med andre parter at være med til at kickstarte markedet og udvikle nye gode bofællesskaber med plads til mangfoldighed. Det gælder også den gruppe, der har en lavere indtægt, og som på det private marked i dag typisk ikke har adgang til denne type bolig,” siger adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård.

Samarbejdet med PKA og FB Gruppen er en del af et nyt tiltag fra Realdanias side, ’Rum og fællesskaber for ældre’, hvor en del af indsatsen er at udvikle nye seniorbofællesskaber gennem partnerskaber med både private aktører og den almene boligsektor.

Eksempelbyggeri skal skabe inspiration
Det er ambitionen, at det konkrete udviklingssamarbejde mellem PKA, FB Gruppen og Realdania skal munde ud i et eksempelbyggeri, der kan inspirere bolig- og ejendomsbranchen til at bygge flere seniorbofællesskaber over hele landet.

Det er hensigten, at byggeriet skal opføres på det gamle Grønttorv i København, hvor PKA og FB Gruppen er ved at udvikle en ny bydel. Her skal der bygges seniorboligfællesskaber med tilhørende fællesarealer. Projektet har særligt fokus på at nytænke fællesarealerne og sikre varierende boligstørrelser i flere prisklasser.

”PKA er sat i verden for at sikre en økonomisk tryg alderdom for vores medlemmer, og med partnerskabet er vi samtidig med til at skabe nogle rammer, der øger livskvaliteten og det sociale netværk for vores medlemmer. Partnerskabet skal inspirere til nye måder at forebygge ensomhed og skabe ressourcestærke ældre og samtidig vise vejen til, at andre aktører også ser potentialet i at investere i seniorbofællesskaber,” siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA. 

Seniorbofællesskaberne skal være del af den mangfoldige bydel, hvor der bygges almene boliger, lejeboliger, andelsboliger og ejerboliger samt studieboliger. Bofællesskaberne tegnes af arkitekterne Mangor og Nagel, og der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Realdania, PKA, FB Gruppen, relevante eksperter samt beboerrepræsentanter.

Boligerne forventes at stå klar i løbet af halvandet år. Medlemmer af PKA har fortrinsret til boligerne, og det er medlemmer over 60 år, som kan søge boligerne. Boligerne tildeles efter gældende regler herunder anciennitet i pensionskassen.

Når boligerne står klar, kan  man skrive sig op til dem på findbolig.nu

FAKTA

Fakta om ældre og ensomhed
• 9,7 procent af de ældre, svarende til ca. 104.000 danskere over 65 år, føler sig ofte eller engang imellem ufrivilligt ensomme. Blandt de ældre med den svageste økonomi føler 39 procent sig ensomme (Kilde: SFI).
• Hver tredje af de ældre, der ønsker at flytte, foretrækker en bolig i et seniorbofællesskab. Ældre i bofællesskaber oplever, at de har fået en øget livskvalitet, og de har tættere og mere aktive naborelationer end ældre i andre boformer (Kilde: SFI og Methods/Petersen).
• Der findes i dag 250-300 seniorbofællesskaber med i alt ca. 7.000 boliger i Danmark. Aktuelt står ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger. En undersøgelse fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre i dag ønsker at flytte i seniorbofællesskab.
• I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år.

Om PKA
PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedsområdet. PKA har 300.000 medlemmer og en samlet formue på 250 mia. kr. PKA har investeret ca. 17,8 mia. kr. i danske ejendomme og ca. 2,6 mia. kr. i udenlandske ejendomme. PKA har ca. 6.650 boliger i Danmark og yderligere ca. 3.000 boliger er under opførelse.

Om Realdania
Realdania er en filantropisk forening, der støtter projekter, som gavner alle danskere. Realdania forandrer og forbedrer byggeriet, byerne og bygningsarven. Sammen med bl.a. kommuner, fonde og foreninger, ildsjæle og det private erhvervsliv ønsker Realdania at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Realdania har støttet mere end 3.100 projekter siden år 2000, hvor foreningen blev dannet. Realdania har godt 147.000 medlemmer.

Om FB Gruppen
FB Gruppen A/S (Fokus på Boliger) udvikler, bygger og sælger boliger, hovedsageligt i Storkøbenhavn. Virksomheden blev etableret i 2003 og har siden bygget boliger bl.a. på Islands Brygge, Frederiksberg og Teglholmen. FB Gruppen har i 2016 færdiggjort 375 boliger og vil i årene fremover færdiggøre ca. 500 boliger årligt, hvilket er en forøgelse med ca. 50 % især som følge udviklingen af Grønttorvet i Valby.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.