Nye bestyrelsesmedlemmer i PKA

Tre nye bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelserne i PKA-pensionskasserne. Ulrik Nødgaard, tidligere direktør i Finanstilsynet og nuværende direktør i Finans Danmark, er den ene af dem.

I PKA-bestyrelserne er indtrådt tre nye medlemmer.
En af de nye er Ulrik Nødgaard tidligere direktør i Finanstilsynet og nuværende direktør i Finans Danmark. Han træder ind i bestyrelsen for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale som særligt sagkyndigt medlem. Ulrik Nødgaards pendant i Pensionskassen for Sundhedsfaglige er Henriette Schütze, der indtræder som særligt sagkyndigt bestyrelsesmedlem. Hun er CFO i Nordic Tankers koncernen. Finanstilsynet stiller krav om, at der skal være mindst to særligt sagkyndige med kompetencer vedrørende forsikring, investering, regnskab.

Ulrik Nødgaard og Henriette Schütze bliver formænd i de respektive pensionskassers revionsudvalg, idet de begge lever op til kravene om at være uafhængig og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

I Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer indtræder Nathali S. Degn som bestyrelsesmedlem. Hun er formand for DL, Danske Lægesekretærer.

Fakta
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.
• PKA har en samlet formue på 250 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.