Kvinder udskyder pensionen med 10 måneder på fem år

PKA’s medlemmer har på et år udskudt pensionen med tre måneder. På fem år er arbejdslivet dermed forlænget med 10 måneder.

Nye tal fra PKA viser, at PKA’s medlemmer på bare et år har forlænget arbejdslivet med tre måneder og går nu på pension, når de er 64 år og 9 måneder. I 2012 gik medlemmerne i PKA på pension, da de var 63 år og 11 måneder. De har således udskudt pensionen med 10 måneder på blot fem år.

Medlemschef i PKA, Britt Brandum, er glad for udviklingen, fordi flere år på arbejdsmarkedet giver højere livsvarige pensioner. PKA’s medlemmer, hvoraf 90% er kvinder, bliver ældre og ældre og derfor skal den livsvarige PKA-pension strække sig over flere år. Et ny-optaget medlem på 25 år kan forvente at blive 91 år.
Britt Brandum er også overrasket over tallene set i lyset af, at PKA for knap et år siden kunne offentliggøre tal, der viste, at PKA’s medlemmer fra 2011-2015 havde forlænget arbejdslivet med syv måneder.

”Vi syntes, det var imponerende, at medlemmerne havde forlænget arbejdslivet med syv måneder. At de så på kun et år har føjet tre måneder oveni er mildest talt meget interessant,” konstaterer Britt Brandum.

Hun peger på flere mulige årsager til den markante forlængelse af arbejdslivet:

”Jeg tror, det er en kombination af flere ting: I PKA har vi i flere år kommunikeret til medlemmerne, at én måde at sikre en tilstrækkelig alderspension til et langt liv er at arbejde flere år. Dernæst de politiske signaler fra Christiansborg om, at vi skal arbejde længere, og endelig så er arbejdspladserne blevet bedre til at sørge for gode og fleksible rammer for deres seniormedarbejdere. Hvad end årsagerne er, så er det meget positivt,” siger Britt Brandum.

En undersøgelse PKA foretog i 2016 blandt 6.000 medlemmer viste, at 7 ud af 10 medlemmer under 45 år vil blive flere år på jobbet - især når der er fleksible pensioneringsmuligheder. På baggrund af de seneste tal og undersøgelsen blandt medlemmerne er Britt Brandum ikke i tvivl om, at udviklingen med at udskyde pensionen vil fortsætte fremover:

”Vi ser tydelige tegn på, at kvinder i dag i højere grad end tidligere selv vil være herre over arbejdsliv og økonomi. Derfor arbejder de i flere år og sparer mere op til pension, så de ikke er afhængige af offentlige ydelser, når de går på pension,” siger Britt Brandum.

Fakta
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. 90% af medlemmerne er kvinder.
Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.
• PKA har en samlet formue på 250 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.