Konsortium af fem danske pensionsselskaber har givet tilbud om at træde ind i ejerkredsen af Nykredit

Et PFA-ledet konsortium har tilbudt at købe aktier i Nykredit fra Forenet Kredit, Industriens Fond og Foreningen Østifterne. Konsortiet tæller pensionsselskaberne PFA, PensionDanmark, PKA, AP Pension og MP Pension.

Konsortiet har sammen tilbudt at købe 16,9 % af aktierne i Nykredit til en samlet pris på 11,6 mia. kr.

Konsortiet består af fem af Danmarks førende pensionsselskaber, der samlet forvalter pensionsmidler for mere end 1.000 mia. kr. Det er konsortiets vurdering, at dette tilbud vil sikre Nykredit et stabilt langsigtet ejerskab og en stærk kapitalstruktur, der giver fleksibilitet og en fortsat mulighed for at udvikle forretningen til gavn for både ejere og kunder.

Group CEO i PFA, Allan Polack siger på vegne af konsortiet:
”Vi er i konsortiet glade for, at vi har fået muligheden for at gå ind i ejerkredsen af Nykredit sammen med Forenet Kredit. Vi har været i dialog i et stykke tid og er glade for, at vi er nået til et punkt, hvor vi sammen har lavet en løsning, som både er en god investering for os og en god løsning på Nykredits langsigtede ejerskab og kapitalstruktur.”  

De nye investorer har tilbudt at købe aktier i Nykredit, fordi selskabet har en stærk markedsposition og gennem de seneste år har været gennem en markant udvikling mod et styrket Nykredit. Dette er drevet af Nykredits ledelse, som har stået i spidsen for transitionen og har en klar strategi for, hvordan Nykredit og Totalkredit skal fortsætte den gode udvikling. Konsortiet er således overbevist om, at Nykredit fortsat vil realisere det forretningsmæssige potentiale, der ligger fremadrettet, hvilket vil sikre stabile og konkurrencedygtige afkast til konsortiets pensionsopsparere.

God løsning for alle parter
Ifølge konsortiet er det en stærk model, at det fremtidige ejerskab af Nykredit primært er baseret på Forenet Kredit og konsortiet, der begge hviler på et kundeejerskab.

Nykredits nye ejermodel er en god løsning, hvor særligt KundeKrone-modellen bevirker, at begge parter har en stærk interesse i at udbetale et godt udbytte, og minoritetsaktionærerne får et udbytte, der står mål med den risiko, der tages. Der er således god overensstemmelse i en kommende ejerkreds om en bæredygtig model, der lever op til parternes respektive formål.

Om tilbuddet
Konsortiet, der repræsenterer mere end 2 mio. pensionsopsparere, tilbyder at købe 16,9% af Nykredits aktiekapital til en samlet pris på 11,6 mia. kr. De fem pensionsselskaber i konsortiet fordeler investering og ejerandele imellem sig på følgende måde:
• PFA: 6,9 mia. kr. (10,03 % ejerandel)
• PensionDanmark: 1,65 mia. kr. (2,4 % ejerandel)
• PKA: 1,65 mia. kr. (2,4 % ejerandel)
• AP Pension: 1,1 mia. kr. (1,63 % ejerandel)
• MP Pension: 300 mio. kr. (0,44 % ejerandel)  

For yderligere oplysninger kontakt:
PFA: Pressechef Kristian Lund Pedersen, 39 17 58 79, klp@pfa.dk
PensionDanmark: Kommunikations- og pressechef Ulrikke Ekelund, 20 19 92 38, uek@pension.dk
PKA: Pressechef Thomas B. Knudsen, 39 45 45 17, tbk@pka.dk
AP Pension: Presse- og kommunikationsdirektør Michael Buksti, 40 90 29 48, mic@appension.dk
MP Pension: Kommunikationschef Mogens Holbøll, 29 29 36 94, moh@mppension.dk

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.