Ingen skattely hos PKA

Dagbladet Politiken har sat fokus på såkaldte skattely-lande. Hos PKA er politikken for skat af investeringer klar: Der betales lokal skat, skat til den danske stat og skat af medlemmernes pensioner.

Dagbladet Politiken har i en række artikler sat fokus på forskellige konstruktioner, der ifølge Politiken foregår via ”skattely”. I avisen er en lang række pensionsselskaber blevet kritiseret, heriblandt PKA, for at have penge i såkaldte skattely. Danmark har indgået aftaler om informationsudveksling med i alt 45 ”skattely-lande”, og SKAT kalder nu de pågældende lande for tidligere skattely-lande.

PKA har formuleret en politik for skat.

Politikken hviler på følgende principper:
1) PKA’s tilrettelæggelse af investeringer og skattestruktur skal sikre, at PKA’s ageren er i overensstemmelse med national lovgivning i de lande, hvor PKA investerer
2) at skattepligten af PKA’s investeringer kun foretages i lande, hvor der er en international anerkendt lovgivning eller praksis for skatter, regnskabsaflæggelse, selskabsret og transparens
3) PKA agerer med fuld åbenhed i forhold til skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder

Ydermere tilrettelægger PKA investeringer og skattestruktur med det formål at sikre, at beskatningen af de underlæggende fonde og virksomheder sker i tre led:
1) De selskaber, som PKA investerer i, betaler selskabsskat i det land, de opererer i
2) PKA betaler PAL-skat til den danske stat
3) PKA`s medlemmer betaler indkomstskat af pensioner fra PKA

Med andre ord betaler PKA’s medlemmer op til 60-70% i skat af investeringerne. En del fonde eller selskaber er registreret på fx Cayman Island for at sikre en optimal administrativ praksis og et sæt lovregler, som alle globale investorer kan tilslutte sig.

Det er vigtigt at understrege, at PKA’s medlemmer betaler samme skat ved investeringer foretaget gennem en fond indregistreret i fx Cayman Island, som hvis investeringen var foretaget direkte fra Danmark.

Der er altså ikke tale om skatteunddragelse ved at investere via Cayman Island men en effektiv organisering af investeringerne. Hermed sikres endvidere, at PKA’s medlemmer betaler skat i tre led, og at PKA kan foretage udenlandske investeringer sammen med globale investorer.   

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.