Danske Fodterapeuter og PKA indgår pensionsaftale

Danske Fodterapeuter og PKA har indgået en aftale, der giver 1.800 fodterapeuter mulighed for at tegne pension i PKA.

1.800 fodterapeuter bliver en del af PKA, der i forvejen tæller 300.000 medlemmer inden for sundheds- og socialområdet. PKA vandt udbuddet foretaget af Deloitte om at tilbyde pensioner til de 1.800 fodterapeuter foran en række andre pensionsselskaber. Dermed har PKA taget det første skridt på vej mod målet om at tiltrække flere medlemmer.

Ifølge Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, har der været flere årsager til, at valget er faldet på PKA:

”Det har været afgørende for os, at PKA kan tilbyde vores selvstændige og privatansatte medlemmer en frivillig og fleksibel pensionspakke tilpasset deres behov. Samtidig har PKA et stort kendskab til ansatte i sundhedssektoren, så vores 1.800 medlemmer får en pensionspakke, der passer til hele livet. På den måde understøtter PKA fodterapeuternes særlige behov,” siger Tina Christensen.

Hos PKA er adm. direktør Peter Damgaard Jensen meget glad for at kunne byde de nye medlemmer velkommen:

”I PKA har vi implementeret en vækststrategi, som vi mener er nødvendig i en stadig mere konkurrencepræget branche. Jo flere medlemmer, jo mere robust er PKA, og jo større mulighed har vi for at kunne give nuværende og kommende medlemmer kontante fordele i form af høje afkast, lave omkostninger og en konkurrencedygtig forrentning af pensionerne,” fastslår Peter Damgaard Jensen.

Han glæder sig derfor til samarbejdet:

”Jeg er meget glad for at byde Danske Fodterapeuter velkommen i PKA, og jeg er samtidig stolt over, at PKA er blevet valgt til opgaven foran andre dygtige pensionsselskaber. Vi ser frem til at tilbyde deres 1.800 medlemmer et konkurrencedygtigt pensionsprodukt med et af markedets bedste afkast,” siger Peter Damgaard Jensen og tilføjer:

”PKA er pensionskasse for forskellige faggrupper, og vi har en klar ambition om at levere pensionsprodukter, der matcher deres behov – uanset om de er offentligt ansatte, privatansatte eller selvstændige.”

Om PKA
• PKA’s medlemmer får et af markedets højeste afkast og har en af markedets laveste administrationsomkostninger.
• PKA har i 2017 skåret yderligere 25 kr. af de gennemsnitlige administrationsomkostninger til 375 kr., hvilket er et fald på 30% på fem år.
• PKA forventer at kunne give medlemmerne 5% i rente pr. år på deres opsparing de næste fem år.
• PKA er medlemsejet og administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet.
• PKA har 300.000 medlemmer og en samlet formue på 250 mia. kr.
• På tværs af de tre pensionskasser og 11 faglige organisationer bag PKA, er der et fælles ønske om at skabe en pensionsordning, der er målrettet medlemmernes behov.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.