Beretninger 2016

På pka.dk er nu offentliggjort beretninger for 2016 og en selvstændig rapport for ansvarlige investeringer 2016.

I beretningerne kan der læses indgående om årets gang i PKA og de tre pensionskasser, som bl.a. indbefatter:

• I 2016 fik PKA et afkast på 8,8%.
• PKA har de seneste 5 år haft et gns. afkast på 7,8%.
• PKA har i 2017 sænket de gns. adm. omkostninger til 375 kr. pr. medlem, hvilket er et fald på 30% på fem år.
• PKA udbetalte 8,4 mia. kr. 2016 til ca. 60.000 medlemmer og deres pårørende. I 2015 udbetalte PKA 7,5 mia. kr.
• PKA’s medlemmer indbetalte 5,1 mia. kr. i 2016 til pension mod 4,7 mia. i 2015.
• Medlemmerne i PKA får en kontorente på 5% i 2017.
• PKA har 300.000 medlemmer og en samlet formue på ca. 250 mia. kr.

Klik her for at læse mere

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.