Ændringer sætter turbo på pensionsindbetalinger

Politiske ændringer på pensionsområdet får PKA’s medlemmer til at skrue egne indbetalinger til pension kraftigt i vejret. Nye aftaler om supplerende indbetalinger er i 2017 på 260 mio. kr. mod 100 mio. kr. i 2016.

I 2016 indbetalte PKA’s medlemmer 100 mio. kr. til pension, udover det de allerede indbetaler via deres løn. I 2017 har de indbetalt 260 mio. kr. Alene de seneste tre måneder har PKA’s medlemmer indbetalt over 100 mio. kr., hvoraf langt de fleste er blevet indbetalt på en aldersopsparing.

Det ser medlemsdirektør i PKA, Tomas Frydenberg, som en konsekvens af, at PKA’s medlemmer har taget PKA’s anbefalinger til sig. PKA lancerede i efteråret en kampagne, der opfordrede medlemmerne til at spare op på en aldersopsparing, inden nye regler træder i kraft 1. januar 2018. Regeringens ændringer på pensionsområdet fra nytår skal imødegå modregningen fra offentlige ydelser og gøre det mere attraktivt at spare op.

”Vi er imponerede over, at vores medlemmer selv sparer så meget op til pension ved siden af den overenskomstbestemte pension. Og samtidig er vi glade for, at vores kommunikation de seneste par måneder har nået medlemmerne, og de i den grad har taget budskabet til sig. Det vidner om, at vi har medlemmer, der interesserer sig for deres pension og selv tager ansvar,” understreger Tomas Frydenberg.

Ændringer fører til ekstra opsparing PKA har samtidigt spurgt et panel af 6.000 medlemmer, hvordan de forskellige politiske ændringer på pensionsområdet påvirker dem. Mere end hver tredje tilkendegiver, at de bliver forvirrede over deres økonomiske situation som pensionist og mere end hver fjerde af dem sparer derfor allerede selv ekstra op til pensionen eller vil gøre det.

”Der er ikke noget at sige til, at PKA’s medlemmer, og danskerne generelt, er lidt forvirrede set i lyset af de udmeldte ændringer på pensionsområdet. Det er derfor vi lancerede oplysningskampagnen, og det er derfor, at vi fortsat i det nye år vil kommunikere til vores medlemmer, hvordan de skal forholde sig til deres pension,” siger Tomas Frydenberg og tilføjer:

”Ændringerne skulle jo meget gerne føre til, at det bedre kan betale sig at spare op, og det er flot, at vores medlemmer sparer ekstra op udover indbetalinger via lønnen. For medlemmer med mere end fem år til pension, vil man fortsat kunne spare mere end 5.100 kr. supplerende op på livrente eller ratepension,” understreger Tomas Frydenberg.

Fakta:
Første del af pensionsreformen er netop blevet vedtaget i Folketinget. Elementerne i aftalen, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti indgik den 20. juni indbefatter blandt andet, at indbetalingsgrænsen på en aldersopsparing forhøjes til 46.000 kr. for personer, som har under 5 år til folkepensionsalderen.
For personer med mere end 5 år til folkepensionsalderen sænkes indbetalingsgrænsen til 5.100 kr. For medlemmer med mere end fem år til pension, vil man fortsat kunne spare mere end 5.100 kr. supplerende op på livrente eller ratepension.

Om PKA
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.
• Pr. 1. januar 2018 bliver 7.800 farmakonomer og en samlet formue på 10 mia. kr. en fjerde pensionskasse under PKA.
• PKA har en samlet formue på 250 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.