Sundhedspersonale indretter hospital

I dag begynder byggeriet af en ny fødeafdeling og sengeafsnit på Slagelse Sygehus, som PKA er investor i. PKA’s medlemmer i sundhedssektoren spiller en vigtig rolle i at indrette den nye fødeafdeling.

I dag tages det første spadestik til den nye fødeafdeling på Slagelse Sygehus. Når afdelingen står klar i 2018, er det resultatet af et samarbejde mellem arkitekter, ingeniører og sundhedspersonale. Her var chefjordemoder på Næstved Sygehus, Ellen Tobiassen en del af den proces, som hun mener, både vil komme fødende og personale til gode.

”Det er vigtigt at inddrage os, som kender arbejdsgangene og de fødendes behov for at skabe nogle fysiske rammer, der både passer til de nutidige og fremtidige behov. I processen havde vi et godt samspil med arkitekter og ingeniører, som var dygtige til at bygge videre på vores viden og inputs til at skabe gode rammer for de fødende og deres familier,” siger Ellen Tobiassen.

Som et resultat af processen kommer der kun til at være familiestuer på den nye fødeafdeling og fødekar på alle stuer. Samtidig kommer der en operationsstue på fødeafdelingen, så der hurtigt kan foretages fx kejsersnit.

”Den nye afdeling kommer hele vejen rundt om aspekterne ved at føde, og jeg er sikker på, de kommer til at danne rammen for en god og tryg start for familierne og de nyfødte,” siger Ellen Tobiassen.

PKA’s tredje hospitalsbyggeri
Bag OPP-byggeriet står et konsortium bestående af PKA, entreprenørkoncernen MT Højgaard, ejendomsforvaltningsselskabet DEAS og medinvestorerne Industriens Pension, PensionDanmark og Sampension. OPP-projektet er på ca 18.000 m2. til 520 mio. kr. og bliver et af de større enkeltstående OPP-projekter i Danmark.

Det er det tredje OPP-projekt inden for hospitalsbyggeri i Danmark, som PKA er investor i. I 2014 investerede PKA i opførelsen af to nye psykiatriske hospitaler i Skejby og i Vejle.

Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA, er tilfreds med, at PKA har haft muligheden for at investere i tre hospitalsbyggerier, der både ruster den danske sundhedssektor til fremtiden og skaber stabile afkast til medlemmernes pensioner.

”Jeg er helt sikker på, at vores medlemmer, som primært arbejder inden for sundhedssektoren, også er tilfredse med, at de med investeringen er med til skabe bedre rammer i det danske sundhedsvæsen – både for patienter og for de ansatte,” siger Peter Damgaard Jensen.

Fakta: PKA’s tre hospitalsbyggerier
• OPP-teamet skal stå for opførelse, udvendig drift og vedligeholdelse samt finansiering af Slagelse Sygehus’ nye fødeafdeling og sengeafsnit, der skal stå klar i 2018.
• Skejby Psykiatriske hospital: Her bygges en retsmedicinsk afdeling og et børne- og voksenpsykiatrien. Der bliver 260 psykiatriske sengepladser og et psykiatrisk ambulatorium. Hospitalet forventes at stå klar i januar 2019.
• Vejle Psykiatriske Hospital: Her bygges psykiatrisk skadestue, børne- og ungeafdeling samt cirka 100 psykiatriske sengepladser. Hospitalet forventes at stå klar i februar 2017.

Om PKA
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedssektoren.
• PKA har 275.000 medlemmer og en samlet formue på ca. 235 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.