Stigende interesse for pension blandt kvinder

Økonomi og pension interesserer ikke kvinder. Denne myte bliver gjort til skamme blandt PKA’s medlemmer, hvoraf 90 pct. er kvinder. PKA oplever, at kvinderne i højere grad end tidligere tager ansvar.

På 15 år har PKA’s medlemmer via overenskomsten fordoblet indbetalingerne til pension. Alligevel viser en ny undersøgelse blandt 6.000 af PKA’s medlemmer, at hver fjerde vil sætte endnu flere penge til side til alderdommen. Blandt yngre kvindelige medlemmer under 45 år vil hele 43 pct. spare mere op til alderdommen. Det er helt på linie med de mandlige medlemmers svar i undersøgelsen.
Usikkerheden, om hvorvidt der også er folkepension til dem, når de går på pension, er en væsentlig årsag.
Tal fra PKA viser desuden, at medlemmernes nye indbetalinger ud over den overenskomstmæssige pension er steget fra 60 mio. kr. i 2014 til 90 mio. kr. i 2015.

”Jeg tror, vi er vidne til en ny generation af kvinder, der i højere grad end tidligere tager ansvar for egen økonomi og pension. De vil ikke være afhængige af en mand eller offentlige ydelser for at sikre sig en økonomisk tryg tilværelse og alderdom,” siger medlemschef i PKA, Britt Brandum og tilføjer:

”Stigningen i indbetaling til pension viser tydeligt, at medlemmerne tager ansvar for egen forsørgelse i alderdommen. I takt med, at de lever længere og længere, og pensionen skal vare hele livet, så skal der spares meget op. Det er positivt, at medlemmerne og overenskomstparterne i en årrække har haft fokus på at øge pensionsindbetalingerne.”

PKA oplever i det hele taget stigende interesse for pension både blandt unge og ældre medlemmer. PKA afholdt 70 informationsmøder i 2015 på medlemmernes arbejdspladser, hvor 2.300 medlemmer deltog. I 2014 deltog 1.784 medlemmer. Der er tale om en stigning i antal mødedeltagere på over 30%.

”Vi oplever generelt en stor interesse for pension blandt vores medlemmer. Pension er ikke længere et lavinteresse-område, og vi har de seneste år oplevet en stor stigning i antallet af henvendelser. Vores informationsmøder er meget efterspurgte,” fastslår Britt Brandum.

Med den stigende interesse følger også stigende forventninger. PKA har derfor længe arbejdet på at gøre pka.dk til centrum i dialogen med medlemmerne.

”Det har medlemmerne i den grad taget til sig. Fx viser vores tal, at 8 ud af ti medlemmer starter deres pension med et par klik på tastaturet. Det slår fast, at tidligere tiders tøvende holdning til, hvorvidt internettet kunne anvendes til noget så personligt som pensionsforhold er gjort til skamme,” siger Britt Brandum.

Om PKA
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sund-hedssektoren.
• PKA har 275.000 medlemmer og en samlet formue på ca. 235 mia. kr.
• 90 pct. af medlemmerne er kvinder.

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.