PKA’s beslutningsproces vedr. OPP-investeringer

Beslutningen om at investere i de tre OPP-projekter, der blev nævnt i DR 21 Søndag, er truffet internt i PKA. Ingen fra bestyrelserne i PKA har været involveret i beslutningsprocessen.

DR 21 Søndag bragte i aftes et indslag, hvori der blev sat spørgsmålstegn ved habiliteten af flere af PKA’s regionsudpegede bestyrelsesmedlemmer i sager om tre OPP-projekter, som PKA har investeret i. Det drejer sig byggeri af psykiatrisk center i Skejby ved Aarhus, byggeri af psykiatrisk hospital i Vejle og byggeri af ny fødeafdeling til Slagelse Sygehus.

Beslutningen om at investere i de tre OPP-projekter er imidlertid truffet internt i PKA. Ingen fra bestyrelserne i PKA har været involveret i beslutningsprocessen.

Ifølge DR er der yderligere tale om, at kammerateri fra de regionsudpegede bestyrelsesmedlemmer i PKA ligger bag, at PKA har vundet retten til at opføre de pågældende byggerier på vegne af regionerne.  Dette er et billede PKA på ingen måde kan genkende. Alle tre projekter har været i offentligt udbud, og PKA indgår i OPP-projekterne med flere andre parter og pensionsselskaber.

Fakta om de tre OPP-projekter

1. Psykiatrisk center i Skejby PKA har sammen med entreprenørfirmaerne KPC (opførsel) og Wicotec (drift) vundet udbuddet på opførelsen og driften af det nye psykiatrisk center i Skejby. Beslutningen om at deltage i udbudsrunden blev truffet af PKA’s interne investeringskomité. Beslutningen blev ikke forelagt bestyrelserne i PKA. Bestyrelserne blev efterfølgende skriftligt orienteret om, at konsortiet havde vundet udbuddet.

2. Psykiatrisk Hospital i Vejle og fødeafdeling til Slagelse Sygehus. PKA indgik ultimo november 2012 sammen med en række andre pensionsselskaber, MTHøjgaard og DEAS en rammeaftale om investering i OPP-projekter. Denne aftale er godkendt af direktionen i PKA. Dette Team, kaldet Team-OPP, har efter udbudsrunder, vundet retten til at opføre Psykiatrisk Hospital i Vejle, Retten i Svendborg og fødeafdelingen på Slagelse Sygehus. For PKA’s vedkommende er investeringsbeslutningerne også her truffet internt i PKA.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.