PKA sælger havmøllepark og får gevinst på knap 1 mia. kr.

I 2013 købte PKA en 22,5% ejerandel i den tyske havvindmøllepark Butendiek. I dag har PKA solgt andelen og fået en gevinst på knap 1 mia. kr.

I 2013 købte PKA en 22,5% ejerandel i den tyske havvindmøllepark, Butendiek. Parken blev færdiggjort i 2015 og har nu i over et år leveret grøn strøm til ca. 300.000 tyske husstande.

PKA sælger til et konsortium ledet af japanske ITOCHU. PKA har sammenlagt mere end fordoblet det investerede beløb på kun tre år, og investeringen i Butendiek har derved opnået et årligt afkast på ca. 25% til PKA’s medlemmer.

PKA’s adm. direktør Peter Damgaard Jensen er meget tilfreds med salget:

”Normalt vil vi være i denne type af infrastrukturinvesteringer i den fulde levetid, typisk 25 år. Men vi fik mulighed for at få en solid gevinst til vores medlemmer, og den greb vi,” siger Peter Damgaard Jensen.

Han understreger, at det for PKA, der med Butendiek har investeret i fem havmølleparker, også har været vigtigt at få slået fast, at den type af alternative investeringer giver gode afkast til PKA’s 275.000 medlemmer.

”En gevinst på næsten en mia. kr. på bare tre år kan vi kun være tilfredse med. Derfor vil vi også fortsat følge vores strategi med at investere i alternativer – og det kan meget vel være en ny havmøllepark, hvor vi kan kombinere gode afkast med at gøre en positiv forskel for klimaet,” siger Peter Damgaard Jensen.

Salget er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Om Butendiek
Parken er opført i Nordsøen 32 km fra Sylt, med driftsbase i Havneby på Rømø, og består af 80 Siemens 3.6 MW vindmøller og har dermed en samlet kapacitet på 288 MW. PKA investerede i Butendiek sammen med Industriens Pension, Siemens Financial Services, Marguerite Infrastructure Fund og WPD. Den samlede egenkapital- og bankfinansiering af parken udgjorde ca. 10 mia. kr.

Om PKA
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet.
• PKA har 275.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.
• PKA har en samlet formue på ca. 250 mia. kr. PKA har fokus på at investere i projekter, som reducerer brugen af fossile brændstoffer. Ambitionen er, at denne type af investeringer i 2020 udgør 10% af de samlede investeringer.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.