PKA reducerer CO2 fra ejendomme med over 40 pct.

På 8 år har PKA reduceret CO2-belastningen fra danske ejendomme med 43 pct. Energieffektivitet er både med til at fremtidssikre afkast og gøre en positiv forskel for klimaet.

PKA har reduceret CO2-udledningen fra ejendomme med 43 pct. per m2. fra 2008 til 2015. Den store CO2-reduktion er sket ved at installere grøn energi og energieffektive løsninger i både eksisterende ejendomme og nybyggeri.

Ifølge PKA’s ejendomschef, Nikolaj Stampe, spiller øget energieffektivitet en vigtig rolle for at skabe attraktive ejendomme, så de også i fremtiden skaber gode afkast til medlemmerne.

”Lave omkostninger til energiforbrug spiller i stigende grad en vigtig rolle for lejere. Ved at investere i energieffektive løsninger sikrer vi attraktive og bæredygtige ejendomme, der skaber gode afkast til medlemmernes pensioner og gør en positiv forskel for klimaet,” siger Nikolaj Stampe.

Klimaløsninger i nye og gamle ejendomme
PKA har eksempelvis installeret solceller, lavenergivinduer og efterisoleret en boligejendom i Aarhus fra 1910, og det har reduceret CO2-belastningen med 25 pct. Sammen med FB-Gruppen omdanner PKA det gamle grønttorv i Valby til en ny bydel for 5 mia. kr., og bydelen lever op til 2020-energikrav. Hertil er PKA også ved at bygge Danmarks første svanemærkede lejeboliger i Danmark, hvor der er fokus på lavt ressourceforbrug i hele ejendommens levetid. Ejendommens energiforbrug lever også op til 2020-krav inden for byggeri.

”Vi har en langsigtet strategi for at energieffektivisere vores ejendomsportefølje. Derfor energirenoverer vi løbende eksisterende ejendomme, og ved nybyggeri går vi efter de højeste standarder inden for klima og miljø. Samlet set giver det den bedste økonomi for lejere og PKA’s medlemmer,” siger Nikolaj Stampe.

Innovation er vejen til større bæredygtighed
Det er PKA’s ambition at være med i front inden for bæredygtighed, og derfor er PKA med i en række pilotforsøg inden for nye klimateknologier.

PKA samarbejder bl.a. med HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) om at udvikle og teste havvand til toiletter, der kan reducere forbruget af drikkevand med 17 pct. Samtidig tester PKA også løsninger, der nedsætter varme- og kuldepåvirkningen fra vinduer og kan reducere energiforbruget til køling og opvarmning med op til 25 pct.

”Som investor skal vi også tage ansvar for at teste og udvikle nye teknologier, der reducerer ressourceforbrug, sikrer lav vedligeholdelse og lang levetid for ejendomme. Det er både i lejernes interesse og i PKA’s interesse,” siger Nikolaj Stampe.

CO2-reduceringen dækker den energiovervågede del af ejendomsporteføljen. 85 pct. af porteføljen er energiovervåget.

Om PKA
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet.
• PKA har 275.000 medlemmer og en samlet formue på ca. 250 mia. kr.
• PKA er med i partnerskabet – Energispring - med Københavns Kommune, hvor formålet er at nedbringe energiforbruget for ejendomme og bidrage til en CO2-neutral hovedstad i 2025.
• PKA har investeret ca. 16,6 mia. kr. i ejendomme i Danmark og har ejendomsportefølje på ca. 950.000 m2.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.