PKA, PFA og Axcel går sammen om Danmarks Skibskredit

PKA, PFA og Axcel går sammen om at investere i Danmarks Skibskredit til en samlet pris for samtlige A-aktier på 4,25 mia. kr. Dermed er der fundet en løsning med en dansk ejerkreds, der kan fortsætte selskabets stærke udvikling.

 Det fremtidige ejerskab af Danmarks Skibskredit er i dag faldet på plads. Danmarks Skibskredits storaktionærer, Danske Bank A/S, Danmarks Nationalbank, A.P. Møller - Mærsk A/S og Nordea, har solgt deres ejerandel på 72% af A-aktiekapitalen til et konsortium bestående af PKA, PFA og Axcel.

Bestyrelsesformand for Danmarks Skibskredit Peter Lybecker udtaler: ”Storaktionærerne har i samarbejde med Danmarks Skibskredit foretaget en bred og grundig strategisk undersøgelse og har været i dialog med flere interesserede parter. Det er min vurdering, at Danmarks Skibskredit med Axcel, PFA og PKA vil få en særdeles stærk ejerkreds, som kan støtte op om selskabet og accelerere den fortsatte udvikling af skibsfinansieringsvirksomheden til glæde for medarbejderne, kunderne og samarbejdspartnere.”

Danmarks Skibskredit har opbygget en stærk position inden for skibsfinansiering i Danmark og internationalt, og de nye ejere ønsker at fortsætte udviklingen i overensstemmelse med den nuværende strategi og under ledelse af den nuværende direktion.

Partner og CFO i Axcel Peter Nyegaard siger om investeringen i Danmarks Skibskredit: "Danmarks Skibskredit er en veldrevet og sund forretning, som dog i et stykke tid har været i en uafklaret ejermæssig situation. Nu har vi fundet en løsning, hvor vi sammen med PFA og PKA kan fortsætte den positive udvikling, og vi ser frem til samarbejdet med selskabet, dets ledelse og medarbejdere.”

Hos PFA ses der ligeledes frem til det nye ejerskab: ”Danmarks Skibskredit er en solid virksomhed med en helt unik forretningsmodel. De er specialister inden for deres felt, og deres tabshistorik og kundeliste vidner om en professionelt drevet virksomhed med en god markedsposition. Det er en langsigtet investering, der passer godt ned i vores porteføljer,” udtaler koncernfinansdirektør i PFA Anders Damgaard.

Ligeledes har PKA store forventninger, og investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen udtaler: ”Vi tror på, at vi kan videreudvikle det gode arbejde, der er lagt i selskabet, og at det vil styrke Danmarks Skibskredit at komme under nye ejermæssige rammer. Samtidig ser vi gode muligheder for, at selskabet kan øge sin indtjening, når markedet på et tidspunkt kommer ind i mere smult vande. Så vi forventer, at investeringen vil give et godt afkast til vores medlemmers pensioner.”

Den Danske Maritime Fond, som ejer 10% af Danmarks Skibskredit, har tilkendegivet, at fonden ønsker at være en del af det fremtidige ejerskab af Danmarks Skibskredit.

Salget af majoriteten af aktierne i Danmarks Skibskredit er betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og relevante konkurrencemyndigheder og forventes gennemført i 2016.

For yderligere information kontakt:
Danmarks Skibskredit:
Bestyrelsesformand Peter Lybecker, (+45) 33 33 20 20

Axcel:
Head of Corporate Affairs Joachim Sperling, (+45) 40 96 68 86, js@axcel.dk

PFA:
Presserådgiver Nicholas Rindahl, /+45) 21 18 60 31, nmr@pfa.dk

PKA:
Pressechef Thomas B. Knudsen, (+45) 26 18 45 73, tbk@pka.dk

Fakta om transaktionen
- Køberne af Danmarks Skibskredit er Axcel, PFA og PKA, der samlet køber 72 % af aktiekapitalen.
- I forbindelse med transaktionen vil de øvrige A-aktionærer i Danmarks Skibskredit blive tilbudt at sælge deres A-aktier til samme pris og på samme vilkår, som storaktionærerne opnår. Tilbuddet til øvrige A-aktionærer forventes fremsat i første halvdel af oktober 2016.
- Ejeren af de erhvervede A-aktier i Danmarks Skibskredit bliver AXPP ShareCo A/S, der ejes ligeligt af henholdsvis Axcel, PFA og PKA.
- Den samlede købspris for alle A-aktier udgør 4,25 mia. kr. Dette finansieres via 1,35 mia. kr. i aktiekapital, 2 mia. kr. i hybridkapital og 1 mia. kr. i seniorgæld (bridge finansiering), der forventes indfriet ved deklarering af ekstraordinært udbytte.
- A-aktierne udgør 90 % af aktiekapitalen, mens B-aktierne, der er ejet af Den Danske Maritime Fond, udgør 10 % af aktiekapitalen.
- Efter transaktionen forventes en udbyttebetaling på 1 mia. kr. til AXPP ShareCo A/S og de resterende A-aktionærer med det formål at opretholde en hensigtsmæssig kapitalstruktur i den samlede koncern.

Om Danmarks Skibskredit
Danmarks Skibskredit er en dansk baseret skibsfinansieringsvirksomhed, som yder lån til danske og udenlandske rederier mod pant i skibene. Selskabets formål og vision er at være den mest anerkendte og stabile udbyder af finansiering til velrenommerede rederier. Forretningsområdet medfører en høj grad af specialisering og ekspertise i alle led, hvor [70] medarbejdere i dag forvalter en udlånsportefølje på ca. [43] mia. kr., der er sikret ved pant i ca. [450] skibe. Selskabets låneportefølje er bredt eksponeret i adskillige shippingsegmenter, og udlån er målrettet rederier i Danmark og udlandet med høj kreditkvalitet.

Om Axcel
Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største finansielle og industrielle virksomheder. Axcel er i dag en nordisk kapitalfond, som fokuserer på mellemstore virksomheder og har en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har rejst fire fonde med sammenlagt ca. 10 mia. kr. i kapitaltilsagn. Fondene har gennemført 45 investeringer og mere end 80 større tilkøb til disse. 37 virksomheder er blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag otte virksomheder, som tilsammen har en omsætning på ca. 7,3 mia. kr. og omkring 5.000 medarbejdere.

Om PFA
PFA blev i 1917 dannet af en række arbejdsgiverorganisationer som et uafhængigt selskab med det ene formål at sikre medarbejdere og familier en tryg økonomisk fremtid. Med aktiver på ca. 551 mia. kr. og en kundebase på ca. 800.000 medlemmer er PFA Danmarks største kommercielle pensionsselskab. Endvidere har omkring 10.000 virksomheder en pensionsaftale med PFA.

Om PKA
PKA er et af Danmarks største pensionsselskaber. PKA’s 275.000 medlemmer arbejder for fællesskabet på sygehuse, i ældreplejen, i sociale tilbud og andre steder, fortrinsvis i den offentlige sektor. På medlemmernes vegne investerer PKA for 250 mia. kr.

Historien om Danmarks Skibskredit og Den Danske Maritime Fond
Danmarks Skibskreditfond blev stiftet den 6. juni 1961 af danske banker, forsikringsselskaber, rederier, værfter – repræsenteret ved de pågældende brancheforeninger – og Danmarks Nationalbank. Der blev ikke indskudt kapital i Danmarks Skibskreditfond, men parterne tegnede sig for fondens garantikapital.

Formålet var at skabe en permanent kilde til finansiering af danske redere og nybygninger fra danske værfter og derved tilvejebringe et finansielt grundlag for en fortsat udvikling af de danske maritime erhverv. Det er fortsat et væsentligt formål.

Frem til midten af 1990`erne finansierede fonden skibe bygget på danske værfter. Siden 1997, og i takt med at betydningen af den danske værftsindustri er svundet ind, er mandatet gradvist blevet udvidet til også at omfatte finansiering af skibe, der hverken er dansk byggede eller dansk ejede.

I 2005 opstod der behov for at modernisere rammerne om Danmarks Skibskreditfond, så de kunne modsvare de regler, der gælder for øvrige finansielle virksomheder. Omdannelsen tog afsæt i en aftale mellem Danmarks Skibskreditfond, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Danmarks Nationalbank, og en delvis privatisering blev gennemført ved, at Danmarks Skibskreditfond blev omdannet til et aktieselskab. Samtidig ændredes navnet til Danmarks Skibskredit. Danmarks Nationalbank fik en betydelig aktiepost og ejer i dag 18,9% af aktierne. De tre øvrige store aktionærer er Danske Bank, A.P. Møller - Mærsk og Nordea.

Formuen på ca. 8,3 mia. kr. blev bundet i Danmarks Skibskredit som fondsreserve af hensyn til de fortsatte muligheder for at kunne funde sine udlånsaktiviteter. Den samlede aktiekapital blev på 333,3 mio. kr., hvoraf 10% er B-aktier, som blev overdraget til den nystiftede Den Danske Maritime Fond. Dividenden fra B-aktierne udgør 15% af det årlige overskud i Danmarks Skibskredit, dog maksimalt 83,3 mio. kr. Den bundne fondsreserve på de ca. 8,3 mia. kr. skal ved en eventuel afvikling af Danmarks Skibskredit udloddes til Den Danske Maritime Fond.

Den Danske Maritime Fond har til formål at yde økonomisk støtte til initiativer og tiltag, der kan tjene til at udvikle og fremme dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri. Det kan være inden for forskning, teknologi- og produktudvikling, uddannelse, rekruttering eller andre initiativer med maritimt fokus.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.