PKA: Pensionsudspil skridt i den rigtige retning

Med det nye 2025-udspil har regeringen taget fat på den nødvendige politiske debat om vigtigheden af at gøre det attraktivt for alle at spare op til alderdommen. PKA hilser det velkomment, at man fra regeringens side tager fat på problematikken.

Regeringen har i dag præsenteret den længe ventede ”Helhedsplan for et stærkere Danmark”, og et vigtigt element i planen er et pensionsudspil, der tager fat på at løse den store udfordring for pensionssystemet: At det for mange lønmodtagere dårligt kan betale sig at spare op til pension tæt på folkepensionsalderen, fordi udbetaling fra pension modregnes i offentlige pensionsydelser.

PKA har sammen med Forsikring & Pension arbejdet på at få problematikken sat på den politiske dagsorden, fordi det er afgørende, at det er attraktivt at spare op til pension for alle.

Regeringen foreslår en ny pensionsordning med livsvarige udbetalinger for personer tæt på pensionsalderen. Udbetalingerne fra den nye ordning modregnes ikke i offentlige pensionsydelser. Det betyder, at det bedre kan betale sig at spare op til pension, når man er tæt på pensionsalderen.

Udspillet er et skridt i den rigtige retning med at få løst de udfordringer, pensionsområdet står i.

Nu skal de politiske forhandlinger i gang, og i PKA vil vi følge dem med interesse.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.