PKA giver økonomisk hjælp under ressourceforløb

PKA’s medlemmer kan nu få udbetalt 75.000 kr., hvis de er i ressource- eller jobafklaringsforløb. Den nye ydelse skal hjælpe økonomisk pressede medlemmer.

PKA’s 275.000 medlemmer kan nu se frem til at få økonomisk hjælp, hvis de er i ressource- eller jobafklaringsforløb. Bliver medlemmer tilkendt et forløb på minimum et år, kan de få udbetalt et skattefrit engangsbeløb på 75.000 kr. fra deres forsikringsdækning – kaldet Sum ved ressourceforløbsydelse.

Den nye sum skal ses i lyset af reformen af førtidspension og fleksjob i 2013, der har medført, at medlemmer typisk ikke tilkendes førtidspension uden først at gennemgå et ressource- eller jobafklaringsforløb. Forløbene varer typisk mellem 1 til 5 år, og i perioden er medlemmerne på ressourceforløbsydelse.

”Medlemmerne går væsentlig ned i indkomst under et ressource- eller jobafklaringsforløb, og det presser deres privatøkonomi. Derfor har vi løbende været i dialog med bestyrelser og medlemsrepræsentanter for at finde en løsning, der kan give økonomisk hjælp uden at blive modregnet i den offentlige ydelse,” siger Britt Brandum, medlemschef i PKA.

PKA har kontaktet ca. 500 medlemmer, der efter 2013 har været eller er i ressourceforløb eller under jobafklaring. PKA har indtil videre udbetalt knap 23,2 mio. kr. til 309 medlemmer og forventer, at knap 250 medlemmer årligt er berettiget til Sum ved ressourceforløbsydelse.

Økonomisk hjælp uden modregning
Siden reformen trådte i kraft har PKA sammen med pensionsbranchen forsøgt at få en politisk løsning på problemet men uden held. Udfordringen er, at løbende udbetalinger bliver modregnet krone for krone i den offentlige ydelse.

Derfor har det været vigtigt at finde en model, hvor den økonomiske hjælp fra PKA ikke bliver modregnet i ressourceforløbsydelsen, da det ikke vil give nogen reel økonomisk hjælp. Engangsbeløb modregnes ikke i den offentlige ydelse. 

Britt Brandum havde helst set en varig politisk løsning, men da der ikke var udsigt til nogen løsning, så er en engangssummen den eneste måde at hjælpe medlemmer under ressource- eller jobafklaringsforløb på.

”Det er vigtigt, at vi skaber en rimelig økonomisk tryghed under sygdom og samtidig sikrer en god pension. På grund af modregningsreglerne ville vi skulle bruge en stor del af den løbende alderspension for at give en reel økonomisk hjælp. Men problemet er, at de penge så vil mangle til forsørgelsen i pensionistlivet,” siger Britt Brandum.

Om Sum ved ressourceforløbsydelse
• Ved tilkendelse af ressource- eller jobafklaringsforløb af minimum et års varighed kan PKA-medlemmer få udbetalt Sum ved ressourceforløbsydelse svarende til 75.000 skattefrit. Udbetaling er en del af Sum ved førtidspension. Får medlemmer tilkendt førtidspension udbetales yderligere 75.000 kr. skattefrit.
• Kommer medlemmer tilbage på arbejdsmarkedet efter ressource- eller jobafklaringsforløb, skal medlemmer ikke betale de 75.000 kr. tilbage.  

Om PKA
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedssektoren.
• PKA har 275.000 medlemmer og en samlet formue på ca. 250 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.