PKA er dansk klimaduks på international klimarangliste

PKA er nummer seks i verden i ny undersøgelse, der rangerer verdens største investorers håndtering af klima-risici. PKA er fortsat det højest rangerede danske selskab.

PKA’s klimastrategi med at investere for at gøre en positiv forskel for klimaet og samtidig skabe et godt afkast til medlemmernes pensioner høster endnu en gang international anerkendelse.

Den internationale tænketankAsset Owners Disclosure Project (AODP) har rangeret 500 af verdens største institutionelle investorer ud fra, hvordan de håndterer klimarisici.

På listen er ni danske pensionsselskaber. I toppen findes PKA, der har fået en AAA-rating og en placering som nummer seks i verden. PKA er rykket 12 pladser frem i forhold til sidste år, hvor PKA også var det højest rangerede danske selskab.

Det er især PKA’s grønne investeringer og tilgang til aktivt ejerskab, der resulterer i den høje placering.

”Vi er meget tilfredse med den internationale anerkendelse af vores strategi. Det understreger, at kombinationen med at investere grønt, ekskludere de værste CO2-syndere og samtidig forsøge at påvirke selskaber i en mere klimavenlig retning vækker international genklang,” siger Pelle Pedersen, analytiker for ansvarlige investeringer i PKA.

Mere grønt - mindre kul
PKA valgte sidste år at ekskludere 31 kulmineselskaber ud fra en økonomisk og klimamæssig betragtning – udledning af kul er en af de største CO2-synder, og værdien af de 31 selskaber er siden faldet med over 60 pct. PKA valgte samtidigt at indlede dialog med 23 selskaber, hvor 50-90% af forretningen stammer fra kul med henblik på at få selskaberne til at reducere brugen af kul. I samme periode har PKA øget de grønne investeringer fra 13 mia. kr. til ca. 17 mia. kr.

For en måned siden skærpede PKA kravene og indledte dialog med 53 selskaber, hvor kul udgør 25-50% af forretningen med henblik på at få selskaberne til at reducere brugen af kul. Der er typisk tale om mine- og forsyningsselskaber.

”Vi har slet ikke toppet endnu. Vi vil i 2016 især se på oliesektoren, som måske kan stå over for lignende risici, som det kulsektoren har været igennem. Der samarbejder vi med en række internationale investorer for specifikt at se på, hvordan de store olieselskaber vil klare sig i en økonomi, der i stigende grad er baseret på vedvarende energi. Det vil utvivlsomt føre til nye initiativer,” siger Pelle Pedersen.

Læs mere om AODP her 

Om PKA

PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedssektoren. PKA har 275.000 medlemmer og en samlet formue på ca. 235 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.