PKA: Afkast på 11,1 mia. kr. i første halvår

Lave renter og investeringer i infrastruktur har bragt PKA’s afkast for første halvår 2016 op på 11,1 mia. kr., svarende til 5,6%.

Det gode resultat er dels skabt via PKA’s alternative investeringer, herunder infrastruktur, kreditinvesteringer og unoterede aktier, og dels af PKA’s renteafdækning.
Inden for obligationer har særligt investeringer i emerging markets givet høje afkast ligesom ejendomsporteføljen har leveret et pænt, løbende afkast set i forhold til det lave renteniveau.

Adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen, er meget tilfreds med resultatet set i lyset af en turbulent periode på de finansielle markeder og Brexit:

”I en tid, hvor arbejdsmarkedspensioner med gennemsnitsrente bliver udråbt til at være umoderne, er det tilfredsstillende at konstatere, at vi har opnået et flot resultat efter årets første seks måneder. Fortsætter denne udvikling året ud, så bliver det et godt år for PKA og vores medlemmer,” siger Peter Damgaard Jensen og tilføjer:

”Renteafdækningen har haft en positiv effekt på afkastet, og når vi så kombinerer det med gode afkast på flere aktivklasser, går det op i en højere enhed. Vi er derfor særligt tilfredse med, at vi har skabt et højt afkast til vores medlemmers pensioner og sikret, at PKA fortsat er meget robust. Dette betyder, at vi kan give og forhåbentlig fastholde en høj årlig kontorente på op mod 5%,” siger Peter Damgaard Jensen.

Fokus på alternativer
Han understreger, at der fortsat vil være fokus på alternative investeringer, især infrastrukturinvesteringer som den seneste investering i et biomassekraftværk i Nordengland og co-investeringer med PE-fonde. Både fordi den type af investeringer gør en positiv forskel og skaber gode afkast til medlemmerne, men også fordi de reducerer omkostningerne:

”Det kræver en del interne ressourcer, men gevinsten er, at vi sparer omkostninger på gebyrer til managers ved at investere direkte uden at gå på kompromis med kvaliteten i vores investeringer,” siger Peter Damgaard Jensen.

Fakta
• I 2015 fik PKA et afkast på 1,7%.
• PKA har de seneste 5 år haft et gns. afkast på 7,9%.
• Medlemmerne i PKA får en kontorente på 4,8% i 2016.
• PKA’s medlemmer indbetalte 3,9 mia. kr. i første halvår 2016 til pension mod ca. mod ca. 3,7 mia. i samme periode i 2015.
• PKA udbetalte i første halvår 2016 2,7 mia. kr. til 56.000 medlemmer og deres pårørende.
• PKA har 275.000 medlemmer og en samlet formue på ca. 250 mia. kr.
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.