Ny styrket kapitalstruktur i Genan

Genans produktion og salg af gummigranulat udvikler sig positivt, og det samme gælder virksomhedens indtjening. Men faldende råvare- og stålpriser har gjort det nødvendigt at styrke kapitalgrundlaget i virksomheden for at skabe et solidt grundlag for en fortsat positiv udvikling i virksomheden.

PKA og de involverede banker har opnået principiel enighed om at styrke kapitalgrundlaget i Genan. Ved aftalens ikrafttræden gøres virksomheden mere robust og sikrer den fortsatte positive økonomiske udvikling.

”Genan har inden for de seneste 12 måneder fået ny bestyrelsesformand og bestyrelse samt ny daglig ledelse og har samtidig formået at få genskabt tilliden til virksomheden i markedet. Dette er i sig selv noget af en bedrift især set i lyset af, hvilken situation virksomheden var i for halvanden år siden. Det beviser, at forretningsidéen er holdbar, hvilket også er årsagen til, at PKA og bankerne har brugt mange ressourcer på at sikre virksomheden, PKA’s investering og en række danske arbejdspladser,” siger PKA’s adm. direktør Peter Damgaard Jensen.

Han understreger, at Genan er inde i en positiv udvikling og følger den forretningsplan, som virksomhedens nye ledelse har besluttet. Virksomhedens produktion og salg af gummigranulat udvikler sig positivt, og det samme gælder virksomhedens indtjening.

”Ingen havde forudset de massive fald i råvare- og stålpriser, som naturligvis har gjort indtjeningen mindre end vi forventede for et år siden. Men samtidig er det klart, at den fortsatte positive udvikling af Genan ikke sker fra den ene dag til den anden – det er et langt sejt træk, som er kommet godt fra start,” siger Peter Damgaard Jensen.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.