Dansk milliardaftale til fødevareproduktion i udviklingslande

PKA investerer i ny dansk landbrugsinvesteringsfond, der skal sikre flere og bedre fødevarer i udviklingslandene.

Regeringen og Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) skyder i samarbejde med pensionsselskaberne, PensionDanmark og PKA, 700 mio. kroner i Danish Agribusiness Fund (DAF).

Pengene forventes at kunne skabe investeringer for omkring seks milliarder kroner i forbedret produktion, distribution og salg af fødevarer i udviklingslandene. Fonden vil investere i projekter i hele værdikæden fra jord til bord, hvor der indgår danske kommercielle interesser - og dermed samtidig skabe øget salg af dansk teknologi og knowhow.

- PKA har gode erfaringer med at samarbejde med IFU om investeringer i udviklingslande, og med partnerne i den nye fond forventer vi derfor at skabe gode resultater. Ved at blive en del af Danish Agribusiness Fund kan vi både være med til at gøre en positiv forskel i udviklingslandene, styrke dansk erhvervsliv og sikre et godt afkast til vores medlemmer, siger adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen.

De 700 mio. kr. består af 88 mio. kr. fra udviklingsbistanden, 212 mio. kr. fra IFU samt 200 mio. kr. fra henholdsvis PensionDanmark og PKA. Fonden ventes at rejse yderligere kapital på 100 mio. kr. i en second closing.

Danish Agribusiness Fund vil investere aktiekapital i projekter i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af Europa. Fonden drives på markedsmæssige vilkår og skal sikre investorerne et konkurrencedygtigt afkast.

- Danske landbrugs- og fødevarevirksomheder er blandt de mest effektive i verden. De kan derfor være med til at løfte produktionen af hårdt tiltrængte fødevarer i udviklingslandene. Men der er behov for risikovillig kapital, hvis potentialet skal realiseres. Og det er lige præcis det, den nye fond skal bidrage med. Dermed flugter initiativet med de globale FN-mål om at øge de private investeringer i landbrug- og fødevaresektoren i udviklingslandene, siger udenrigsminister Kristian Jensen. 

- Ligesom Klimainvesteringsfonden er Danish Agribusiness Fund et godt eksempel på, hvordan offentlig og privat kapital kan arbejde sammen om at løse globale samfundsudfordringer på en måde, der kommer danske virksomheder og investorer til gavn. De illustrerer, at den bedste bistand er business, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Danish Agribusiness Fund skal forvaltes af IFU, der har erfaring fra 1.200 investeringer i mere end 100 udviklings- og vækstlande i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa. De samlede investeringer er på 165 mia. kr., hvoraf IFU har bidraget med 17 mia. kr.

- Vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at samle private investorer og offentlig kapital i en fond, der har så vigtigt et formål. Da Danish Agribusiness Fund kun bidrager med en del af investeringen i de enkelte projekter, er vores forventning, at de samlede investeringer bliver omkring seks milliarder kr., siger Tommy Thomsen, CEO i IFU.

Fakta om Danish Agribusiness Fund.

Om PKA
PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren. Inklusiv tilsagn har PKA foruden investeringen i Danish Agribusiness Fund investeret ca. 800 mio. kr. i landbrug i Afrika og Australien. PKA har 275.000 medlemmer og en samlet formue på 215 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.