2015 var et godt år for alternative investeringer

Årets afkast blev på 1,7% svarende til et merafkast i forhold til benchmark på 5,6 mia. kr. Især afkastet på alternative investeringer har været meget tilfredsstillende. Ligesom i 2015 bliver medlemmernes pensioner forrentet med 4,8% i 2016.

Med årets afkast har PKA de seneste fem år opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 8% samtidig med, at PKA har forstærket sine reserver. Hermed kan de høje kontorenter fastholdes fremover - også i år præget af stærk finansiel uro og med lave afkast som eksempelvis året 2016 er startet.

”PKA er en robust pensionskasse, og det giver os mulighed for at give pensionerne et løft. Vi har fokus på, at vores medlemmer sparer tilstrækkeligt op til pension. Det kan ske ved at blive længere på arbejdsmarkedet, øge indbetalingerne, sikre høje afkast og lave omkostninger,” siger investeringsdirektør i PKA, Michael Nellemann Pedersen, med henvisning til, at PKA netop har meldt ud, at administrationsomkostningerne falder yderligere med 50 kr. i 2016 til 400 kr. pr. medlem – et fald på 25% på fem år.

Alternative investeringer sikrer stabilitet
Havmølleparker, ejendomme og katastrofeobligationer. Alternative investeringer leverede et tilfredsstillende afkast i 2015 – investeringer i havmølleparker gav et afkast på 7,2%, ejendomme et afkast på 7,5%, direkte unoterede aktier på 21,7%. Investeringer i såkaldte katastrofeobligationer gav et afkast på 15,7%.
Alternative investeringer har under ét de seneste år haft et gennemsnitligt årligt afkast på 7%.

”Alternativer sikrer stabilitet i porteføljen også i de år, hvor afkastet på de traditionelle investeringer i aktier og obligationer er beskedne. Vi vil derfor fortsætte strategien med investeringer i alternativer også i 2016. Vi forventer i løbet af få år at have 25% af vores investeringer i alternativer mod 22% i dag, svarende til en stigning på 10 mia. kr.,” siger Michael Nellemann Pedersen og tilføjer:

”Det samme gælder PKA’s fokus på ejendomsmarkedet. PKA er en af de største investorer i ejendomme i Danmark, og PKA’s ejendomsafdeling har været dygtige til at købe i markedet. Det høster vi frugterne af nu.”

PKA’s globale aktieportefølje og obligationer gav afkast på henholdsvis 4,8% og 1,2%.

• PKA’s medlemmer indbetalte 7,5 mia. kr. i 2015 til pension mod ca. 7,3 mia. i 2014.
• PKA udbetalte i 2015 5,1 mia. kr. til 54.500 medlemmer og deres pårørende.
• PKA har 275.000 medlemmer og en samlet formue på 235 mia. kr.
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.