Rejsegilde på Danmarks første OPP-hospitalsbyggeri

Samarbejdspartnere, politikere, presse og kommende medarbejdere var mødt op for at fejre rejsegilde på Psykiatrisk Afdeling Vejle.

Det er Team OPP, der bl.a. består af PKA, PensionDanmark og Sampension, samt Region Syddanmark, der er i gang med det første større offentlig-private sygehusbyggeri i Danmark – et byggeri, som bliver et af de største OPP-projekter herhjemme. Fredag den 30. oktober 2015 var der rejsegilde på det 17.000 kvadratmeter store byggeri Psykiatrisk Afdeling Vejle.

”Der har i mange år været et stort behov for at løfte de fysiske rammer inden for psykiatrien og sundhedssektoren til gavn for både patienter og de ansatte. Derfor er det naturligt for PKA at løfte store infrastrukturinvesteringer, der ruster den danske sundhedssektor til fremtiden og på samme tid skaber gode, stabile afkast til vores medlemmer,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, som var med til rejsegildet i sin egenskab som næstformand i PKA.

Byggeriet kører efter planen. Cirka halvdelen af bygningerne er nu rejst, og til årsskiftet vil alle bygninger være opført. Derefter går det sidste år med at udføre det indvendige arbejde.

Region Syddanmark flytter om godt et års tid ind i de nye bygninger, der kommer til at huse Psykiatrisk Afdeling Vejle.

”Vi er bestyrket i troen på, at OPP-modellen er en god og rigtig beslutning. Det er et professionelt og kompetent team, vi har med at gøre. Projektet betyder, de nye fysiske rammer står færdige tre år tidligere, end hvis vi selv skulle have bygget afdelingen. Rammerne vil give et markant løft af behandlingen – noget der i sidste ende kommer medarbejdere, patienter og deres pårørende til gode,” siger regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).

Byggeriet vil rumme psykiatrisk afdeling, psykiatrisk akutmodtagelse, døgnpladser samt børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium. 

Læs pressemeddelelsen fra Region Syddanmark 

Fakta om nyt psykiatrisk hospital i Vejle Konsortium:

  • PKA, PensionDanmark, Sampension (investorer), MT Højgaard (opførelse) og DEAS (drift og vedligehold)
  • Investering: 430 mio. kr.
  • Arkitekt: Arkitema
  • Rådgivende ingeniør: MOE A/S
  • Bestiller: Region Syddanmark
  • Areal: 17.000 m2 fordelt på to etager. Hospitalet rummer psykiatrisk skadestue, børne- og ungeafdeling samt døgnpladser.
  • Byggestart: sommer 2014
  • Forventet ibrugtagelse: inden udgangen af 2016 

Om PKA
PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren. PKA har 270.000 medlemmer og en samlet formue på 215 mia. kr. PKA har investeret i tre hospitalsbyggerier i Danmark; to psykiatriske hospitaler i henholdsvis Vejle og Skejby samt en fødeafdeling og sengeafsnit til Slagelse Sygehus.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.