PKA skyder penge i energirenovering

PKA investerer 300 mio. kr. i energifond, der har fokus på at energiforbedre ejendomme i den almene og offentlige sektor uden at det giver højere huslejer og øgede udgifter. Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell ser muligheder i fonden.

SustainSolutions hedder fonden, PKA nu investerer 300 mio. kr. i. I al sin enkelhed er fondens formål at tilbyde fuldt finansierede energibesparende løsninger til især den almene og offentlige sektor inden for tekniske installationer, ventilation og belysning.

Konkret måles der på energiforbruget før og efter energirenoveringen, hvorefter de dokumenterede besparelser bruges til at afdrage på investeringen, der typisk vil være tilbagebetalt på 4-6 år. Besparelserne på de enkelte projekter forventes at blive på 10-20% af de pågældende ejendommes samlede energiforbrug.

Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell er positivt indstillet over for den måde fonden kan skabe energiforbedringer i ejendomme på – ikke mindst set i lyset af Københavns klimaambition om at blive CO2-neutral storby i 2025.

”København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det kræver massive energirenoveringer af bygningsmassen, da en nedbringelse af energiforbruget er en vigtig vej til målet. SustainSolutions kan hjælpe med at sætte skub i energirenoveringer af kommunens egne bygninger og i den almene sektor,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, der også gerne ser lignende tilbud til private boliger og erhvervsejendomme.

Holdet bag SustainSolutions har en årelang og dyb erfaring med udvikling af grøn teknologi til byggebranchen, og Christian Niepoort, adm. direktør i SustainSolutions, har tiltro til, at mange vil finde det attraktivt at energiforbedre uden at det resulterer i huslejestigninger.

”Vi forærer løsningen til kunden mod at få andel i energibesparelserne. Vi har med andre ord udviklet en model der tilbyder et bedre indeklima, en mere miljøvenlig ejendom og en lavere omkostning. Alle parter har en økonomisk gevinst, og i en tid hvor bæredygtigt byggeri naturligt nok er på alles læber, viser initiativet at der allerede nu er helt konkrete indsatsområder at tage fat på,” siger Christian Niepoort.

Hos PKA er årsagen til at man har investeret i fonden og indgået samarbejdet med SustainSolutions netop, at et er lykkedes at finde en model, der kan energiforbedre uden at påføre ejere og lejere ekstra omkostninger og samtidigt gøre en positiv forskel for klimaet.

”Det er en rigtig god idé som er helt i tråd med PKA’s tilgang til denne type af klimarelaterede investeringer: at skabe et godt afkast til vores medlemmers pensioner og gøre en positiv forskel. Og det er klart, at får SustainSolutions den forventede succes både hvad angår afkast og energiforbedringer til gavn for klimaet, så er PKA klar til at investere flere penge,” siger PKA’s adm. direktør Peter Damgaard Jensen.

Fakta
PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sund-hedssektoren. PKA har 270.000 medlemmer og en samlet formue på 215 mia. kr. PKA har ca. 13. mia. kr. investeret i klimaforbedrende projekter.
SustainSolutions løsninger udspringer af udviklingsprojektet Decentral Komfort (støttet af Markedsmodningsfonden) hvor en række parter, herunder DTU BYG, Ebmpapst Danmark og PLH arkitekter har udviklet nye ventilationsløsninger. Decentral Komfort blev initieret af konsulentvirksomheden Smith Innovation, hvor man har arbejdet målrettet med byggeriets udvikling, og kommercialiseringen af forsknings- og udviklingsprojekter siden 2009. Etableringen af SustainSolutions er således kulminationen på en langsigtet strategisk satsning i Smith Innovation.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.