PKA sænker omkostningerne markant

PKA’s 270.000 medlemmer kan hver især nøjes med at betale 400 kr. i gennemsnit i administrationsomkostninger i 2016. Omkostningerne er faldet med 25 pct. på fem år.

På bare fem år er de gennemsnitlige administrationsomkostninger pr. medlem i PKA faldet med 132 kr. Fra 532 kr. i 2011 til 400 kr. i 2016. Det svarer til 25 pct., som PKA har barberet af omkostningerne på ganske få år.

Administrerede direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen, fremhæver fusioner og effektivitet som årsager til, at PKA løbende er i stand til at reducere omkostningerne så markant.

”Vi er på få år gået fra otte til nu tre pensionskasser i PKA, og et af målene ved fusionerne har klart været at sænke omkostningerne gennem stordrift, synergi og effektivitet ikke mindst via vores administrationsselskab Forca. Og det er lykkedes,” siger Peter Damgaard Jensen og tilføjer, at selvom PKA får tilbagebetalt moms fra skat, så er det ikke det, der rykker ved det overordnede billede.

”Vi arbejder løbende på at forbedre de administrative systemer og de digitale muligheder. Det er glædeligt, at vores indsats for at finde nye, bedre og mere effektive måder at yde service på nu giver kontante resultater til medlemmerne," siger Peter Damgaard Jensen.

Udover reduktionen i omkostningerne kan mange af PKA’s medlemmer også se frem til en forhøjelse af pensionerne i 2016, idet PKA har meddelt, at medlemmerne får 4,8% i rente.

Om PKA
PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren. PKA har 270.000 medlemmer og en samlet formue på 215 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.