PKA runder en mia. kr. i grønne obligationer

PKA har netop foretaget to nye investeringer i grønne obligationer. Samlet har PKA nu investeret over en mia. kr. i grønne obligationer.

PKA øger igen beholdningen af grønne obligationer med to nye investeringer for knap 400 mio. kr. Obligationerne er udstedt af henholdsvis Den Nordiske Investeringsbank (NIB) og Bank of America. Tidligere har PKA investeret i grønne obligationer udstedt af tyske udviklingsbank KfW og Den Europæiske Investeringsbank, EIB, og pensionskassen har nu samlet investeringer i grønne obligationer for 1.05 mia. kr. 

Investeringerne er helt i tråd med PKA’s strategi med at investere for at skabe et højt afkast til de 268.000 medlemmer og samtidigt gøre en positiv forskel. Det var også udgangspunktet for PKA’s beslutning i marts, da pensionskassen valgte at sortliste 31 kulselskaber.

PKA har i dag ca. 13 mia. kr. investeret i CO2-reducerende projekter.

”Så længe vi kan kombinere klimavenlige investeringer med et godt afkast til medlemmernes pensioner, så foretager vi naturligvis de investeringer. Det forventer medlemmerne, at vi gør – så enkelt er det,” siger PKA’s adm. direktør, Peter Damgaard Jensen.

                                                     

Fakta

PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren. PKA har 268.000 medlemmer og en samlet formue på over 200 mia. kr.

-       PKA har investeret 160 mio. kr. i en grøn obligation med en løbetid på fem år udstedt af Den Nordiske Investeringsbank, NIB, som har en AAA rating. Provenuet vil hovedsageligt gå til at finansiere projekter inden for vedvarende energi og øget energieffektivitet.

-       PKA har investeret 210 mio. kr. i en grøn obligation med en løbetid på tre år udstedt af Bank of America, som har en A rating. Provenuet vil gå til at finansiere projekter inden for vedvarende energi og øget energieffektivitet.

-       PKA har investeret 535 mio. kr. i grønne obligationer udstedt af den tyske udviklingsbank, KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), som er garanteret af den tyske stat med en løbetid på fem år. Pengene kan udelukkende gå til at finansiere projekter inden for vandkraft, vindenergi, biomasse og solenergi. Udledningen af drivhusgasser reduceres med 800 tons pr. år pr. million euro investeret.

-       PKA har investeret 150 mio. kr. i en grøn obligation udstedt af Den Europæiske Investeringsbank, EIB og er garanteret af EU. Obligationen har en løbetid på 10 år. EIB arbejder ud fra EU’s klimamål og har som ambition, at over 25% af udlån i 2015 skal udlånes til projekter, som gør en positiv forskel for klimaet.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.