PKA øger investeringer i grønne obligationer

PKA har netop foretaget endnu en investering i grønne obligationer udstedt af den tyske udviklingsbank KfW. PKA har nu totalt 685 mio. kr. i grønne obligationer.

I november sidste år kunne PKA offentliggøre de første investeringer i grønne obligationer på 415 mio. kr. udstedt af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og den tyske udviklingsbank KfW.

Nu øger PKA beholdningen af grønne obligationer til 685 mio. kr. med en ny investering på 270 mio. kr. i grønne obligationer, igen udstedt af den tyske udviklingsbank KfW.

PKA har i dag ca. 13 mia. kr. investeret i CO2-reducerende projekter.

”I november sidste år lagde vi ikke skjul på, at vi forventede at investere i flere grønne obligationer. At vi gør det allerede nu skyldes, at vi mener, det er en effektiv måde at imødekomme to primære hensyn for vores medlemmer: At skabe et godt afkast til deres pensioner og samtidigt gøre en positiv forskel. Og det gør investeringer i vedvarende energi og øget energieffektivitet,” siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.

Fakta
PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren. PKA har 265.000 medlemmer og en samlet formue på over 200 mia. kr.

PKA har investeret 535 mio. kr. i grønne obligationer udstedt af den tyske udviklingsbank, KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), som er garanteret af den tyske stat med en løbetid på fem år. Forventet årligt afkast på obligationen købt i november er på 1,65%, mens afkastet på den nye obligationer er 2,44%. Pengene kan udelukkende gå til at finansiere projekter inden for vandkraft, vindenergi, biomasse og solenergi. Udledningen af drivhusgasser reduceres med 800 tons pr. år pr. million euro investeret.

PKA har investeret 150 mio. kr. i en grøn obligation udstedt af Den Europæiske Investeringsbank, EIB og er garanteret af EU. Obligationen har en løbetid på 10 år. Forventet årligt afkast er 2,15%. EIB arbejder ud fra EU’s klimamål og har som ambition, at over 25% af udlån i 2014 og 2015 skal udlånes til projekter, som gør en positiv forskel for klimaet. Projekter som er støtteberettigede omfatter:

  • projekter for vedvarende energi som vind, vandkraft, bølgeenergi, tidevandsenergi, solenergi og geotermisk produktion
  • energieffektivitetsprojekter såsom fjernvarme, kraftvarme, bygningsisolering, energitab reduktion i transmission og distribution og udskiftning udstyr med betydelige forbedringer af energieffektiviteten.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.