PKA og PGGM i fælles kamp for klimaet

PKA og hollandske PGGM har sammen udarbejdet en fælles erklæring med fokus på klima og COP21. De to pensionsselskaber efterlyser politisk handling, hvis investeringer i klimaet skal øges.

Bekæmpelse af klimaforandringer er et centralt fokusområde for PKA og PGGM. Investeringer i klimaforbedrende projekter er således ikke ukendte for de to pensionsselskaber, der har 1.615 mia. kr. under forvaltning på vegne af 2,8 millioner medlemmer.

PKA har ca. 14 mia. investeret i klimarelaterede projekter ud fra tanken om at skabe gode afkast til medlemmerne og samtidig gøre en positiv forskel for klimaet. PKA vil i de kommende år øge disse investereringer til 20 mia. kr. For at imødekomme ambitionen fra PGGM’s største klient, PFZW, vil PGGM firdoble sine investeringer i klimarelaterede projekter de næste fire år. I samme periode vil PGGM halvere sin investeringsporteføljes CO2-aftryk og integrere klimarelaterede risici og muligheder i alle sine investeringsaktiviteter.

Fælles anbefalinger
PKA og PGGM har nu offentliggjort en fælles erklæring, der belyser den betydning klimaforandringer kan have på pensionsformuerne. PKA og PGGM giver klare anbefalinger til, hvordan investorer og politikere kan adressere klimaforandringer:

• Innovative modeller, som ved at blande offentlig og privat kapital reducerer risikoen, er nødvendige for at imødekomme de udfordringer, som klimarelaterede investeringer i udviklingslande har: høj politisk- og finansiel risiko.

• Implementeringen af mekanismer, som fastsætter en effektiv pris på udledning af CO2, idet sådanne vil være bedst til at flytte kapital og viden mod de mest effektive løsninger.

• Politiske beslutningstagere skal i stigende grad støtte og udforske mulighederne, som øget energieffektivitet har og dermed drive innovation, frigøre privat kapital og reduce-re risikoen ved udsving i energiprisen.

• Private og offentlige aktører bør arbejde tættere samarbejde for at skabe et stabilt in-vesteringsmiljø, som er en nødvendighed for at øge investeringer, som gør en positiv forskel.

Brug for stabile rammer
De to pensionsselskaber, som begge har medlemmer fra sundheds- og velfærdssektoren, har gennem flere år samarbejdet på strategiske områder til gavn for medlemmerne. Et så vigtigt område som klimaforandringerne er ifølge PKA’s administrerende direktør, Peter Damgaard Jensen, en naturlig forlængelse af det samarbejde.

”PKA har i en del år foretaget massive klimaforbedrende investeringer, og senest har vi ekskluderet rene kulselskaber og gået i dialog med andre selskaber, for at få dem til at reducere kulforbruget. Hvis vi fortsat skal øge de klimavenlige investeringer i samme tempo, har vi brug for, at politikerne nationalt og internationalt både skaber stabile rammer for investorer og forpligter sig til ambitiøse klimamål. Vi håber, at vores fælles erklæring vil bidrage til debatten på COP21,” siger Peter Damgaard Jensen.

Else Bos, administrerende direktør i PGGM, tilføjer:

"For at indfri vores største klients ambitiøse investeringspolitik om at halvere CO2-aftrykket og i 2020 firdoble investeringer i projekter, som gør en positiv forskel, er PGGM nødt til at være innovative. Vi har allerede taget vigtige skridt for at nå dette mål. Disse skridt har overbevist os om, at en imødekommende politik og regulering er essentiel, hvis vi skal indfri disse ambitiøse mål.

Læs klimaerklæringen her.

Om PKA

PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren. PKA har 270.000 medlemmer og en samlet formue på 215 mia. kr. PKA har ca. 14. mia. kr. investeret i klimaforbedrende projekter.

Om PGGM
PGGM er en kooperativ hollandsk pensionsadministrator. Institutionelle klienter tilbydes: kapitalforvaltning, forvaltning af pensioner, politisk rådgivning og ledelsesmæssig support. Pr. 30. juni 2015 havde PGGM 1400 milliarder kroner under forvaltning. PGGM kooperativet har ca. 700.000 medlemmer og hjælper dem med at realisere sig en værdifuld fremtid. PGGM udvikler enten alene eller sammen med strategiske partnere innovative løsninger ved at kombinere pensioner, pleje, boliger og arbejde.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.