PKA og alternative investeringer

Genan bliver ofte fremhævet som eksempel på, hvor galt det kan gå, når pensionsselskaber foretager såkaldte alternative investeringer. Men Genan er ikke repræsentativ for PKA’s investeringer i alternative investeringer - det er en unik case.

Det er korrekt, at PKA indtil videre har tabt penge på investeringen i Genan, men de forhold er ved at blive undersøgt af bagmandspolitiet.

Siden Genans kollaps i sommeren 2014 har PKA arbejdet målrettet på at finde en samlet økonomisk og fremtidssikret løsning for Genan. PKA har hele tiden understreget vigtigheden af at redde Genan, fordi pensionskassen tror på forretningsideen, og fordi det er den bedste måde at sikre investeringen.

Det resulterede i første omgang i, at PKA i sensommeren 2014 overtog 97 pct. af aktierne i Genan, indsatte en ny bestyrelsesformand og siden en helt ny bestyrelse. Den 1. september i år kunne Poul Steen Rasmussen sætte sig i stolen som ny CEO for virksomheden.

I slutningen af april i år blev de operationelle virksomheder samlet i et nyt holdingselskab med henblik på at skabe en enkel og klar struktur. Status er i dag, at Genan er inde i en positiv udvikling, og der er blevet genetableret mange og gode relationer i branchen.

”Der er sket meget positivt i Genan på relativ kort tid, men det er klart, at der er lang vej igen, inden Genan når den indtjening, som vi forventer af forretningsidéen. Men planen og de økonomiske mål, der blev lagt, fra krisens start i 2014, er nået. Der er en positiv fremgang at spore, så indtil videre er vi, hvor vi havde forventet,” siger Peter Damgaard Jensen.

Han er ærgerlig over, at Genan ofte fremhæves som et eksempel på, hvor galt det kan gå, når pensionsbranchen kaster sig over alternative investeringer. 

”Genan er på mange måder en unik case, og under alle omstændigheder ét enestående tilfælde. Og virksomheden og arbejdspladserne blev reddet, fordi både PKA og bankerne så muligheder i virksomheden,” understreger Peter Damgaard Jensen.

Han påpeger, at PKA har meget fokus på alternative investeringer, som dækker over alt fra unoterede aktier, ejendomme, havvindmølleparker og infrastruktur – primært via kapitalfonde.

”Alternative investeringer gør os mere modstandsdygtige, når og hvis en ny økonomisk krise kommer. Mens aktiemarkedet eksempelvis dykker, vil mange alternative investeringer være langt mindre påvirkede, fordi de er bundet op i langsigtede aftaler med eksempelvis mangeårige støtteordninger til havvindmøller eller faste aftaler for ejendomme,” siger Peter Damgaard Jensen og tilføjer:

”Vi har opnået ganske gode afkast på alternative investeringer med afkast på 7,2% de seneste fem år. Derfor har vi i dag ca. 23 pct. af formuen placeret i den type af investeringer. Inden for en kort årrække forventer vi, det er steget til 25 pct.,” fastslår Peter Damgaard Jensen. 

 

Links til tidligere artikler om Genan:

 

Fakta om Genan:

Genan er – med sine fire genvindingsfabrikker i Europa og verdens største anlæg af sin art i Texas, USA – verdens største indenfor genbrug af dæk. Den samlede kapacitet på de 5 høj-teknologiske fabrikker er 375.000 tons årligt. De brugte dæk neddeles og separeres til de op-rindelige bestanddele: 74% gummipulver og -granulat, 16% stål og 10% tekstil. Produkterne er rene og ensartede og derfor yderst velegnede som erstatningsmateriale af meget høj kvali-tet. Til sammenligning med andre bortskaffelsesmetoder sparer miljørigtig materialegenvin-ding efter Genan-konceptet 1-2 tons CO2 pr. ton brugte dæk.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.