PKA ekskluderer kulmineselskaber

PKA har netop besluttet at sætte 31 kulmineselskaber på negativlisten ud fra en økonomisk og klimamæssig betragtning.

PKA har i de senere år øget grønne investeringer betragteligt og har i dag ca. 13 mia. kr. investeret i klimarelaterede projekter. Nu har PKA så taget beslutningen om at sætte 31 kulmineselskaber, hvor mere end 90 pct. af forretningen kommer fra kul, på negativlisten.

Samtidigt vil PKA gå i dialog med ledelsen i 23 konkrete virksomheder, hvor 50-90 pct. af forretningen stammer fra kul med henblik på at få virksomheden til at reducere brugen af kul. Bevæger virksomhederne sig ikke i denne retning, vil de blive ekskluderet fra PKA’s investeringsunivers.

Om baggrunden for beslutningen siger adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen:

”Hvis FN’s mål om en maksimal temperaturstigning på 2 grader skal indfries, er det ikke tilstrækkeligt at investere i grønne energier – det er samtidigt nødvendigt, at omfanget af det globale kulforbrug sænkes markant. Forbruget af kul er den største CO2-synder. Vi ekskluderer derfor rene kulselskaber og håber, at vi gennem dialog også kan påvirke andre virksomheder, hvor kul er en stor del af forretningen, til at reducere forbruget af kul,” siger Peter Damgaard Jensen.

Han understreger, at det ikke kun er en klimamæssig tilgang, der danner baggrund for beslutningen om at sætte de 31 kulselskaber på negativlisten:

”At der er en høj risiko forbundet med investering i kul har været tydeligt de seneste år, hvor hovedparten af aktier relateret til kulindustrien har oplevet store kursfald, mens det generelle aktiemarked har været stigende. En af forklaringerne til faldet i aktiekurser relateret til kul er de stærkt faldende energipriser bl.a. som følge af udvinding af skifergas i Nordamerika. Kul forventes at være det første fossile brændstof, som udfases af den globale energiproduktion,” fastslår Peter Damgaard Jensen.

Hvorvidt PKA også vil indføre lignende restriktioner over for andre fossile energier, er ifølge Pe-ter Damgaard Jensen for tidligt at vurdere:

”Nu udfaser vi kul, fordi vi mener, at det er økonomisk ansvarligt og klimamæssigt fornuftigt. Men det er klart, at vi løbende vil foretage analyser på andre fossile energier for at vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre samme restriktioner, som vi nu indfører på kul. Men der er vi ikke endnu.”

Fakta
31 kulmineselskaber sættes straks på PKA’s negativliste. Derudover vil det blive søgt at indlede konstruktiv dialog med 23 selskaber, der skal vise, at de har en strategi i forhold til en mere klimavenlig produktion.

  1. Kulminer ekskluderes straks, såfremt der er tale om selskaber, hvor mere end 90 pct. af forretningsomfanget stammer fra kulmineaktiviteter. (Baggrunden for denne tilgang er, at en kulmine ikke kan producere andet end kul).

  2. For virksomheder hvor 50-90 pct. af forretningsomfanget stammer fra kul, igangsæt-tes dialog med selskaberne. Virksomhederne skal inden for en periode på 6-12 måneder påvise, at de har en plan, der indeholder tiltag/aktiviteter for nedbringelse af den andel af forretningsomfanget, der stammer fra kul.
    Ved en grænse på 50 pct. undgår man at ekskludere selskaber, som spiller en aktiv rolle i den grønne omstilling, men som stadig har en eksponering mod kul.

  3. Såfremt selskaberne under trin 2 ikke viser nævneværdig forbedring, sættes de ligeledes på negativlisten.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.