PKA er dansk deltager i Sustainable Development Investment Partnership

PKA deltager i Sustainable Development Investment Partnership (SDIP), som Udenrigsministeriet i dag har meddelt OECD, at Danmark deltager i.

PKA ser SDIP som et godt initiativ, der ligger i forlængelse af det samarbejde, vi også på andre områder har med IFU, fx i Klimainvesteringsfonden, der bl.a. har investeret i Afrikas største vindmøllepark i Kenya.

Michael Nellemann Pedersen, investeringschef i PKA:
”På COP15 i København blev det besluttet at I-lande årligt skal mobilisere $100 mia. til klimarelaterede investeringer i udviklingslande. Vi kan derfor helt tilslutte os den bærende ide bag SDIP om at finde de rette modeller for en sådan finansiering af bæredygtig infrastruktur i udviklingslande og på vækstmarkeder.

Effektive finansieringsmodeller er nødvendige for at sikre PKA en god balance mellem afkast og risiko ved investeringer i udviklingslande. Projekter af denne type kan sjældent bæres af de pågældende lande selv, og der skal tilføres ekspertise fra mange sider. Det kræver privat kapital, og det kræver ekspertviden, som kan tilvejebringes fra andre partnere.

Det ligger helt i tråd med PKA’s erfaringer. Vi har fx set, at OPP modeller er gode på de mere traditionelle finansmarkeder, når det gælder store investeringer. Sådanne modeller er til gavn for alle involverede parter, og det ligger lige for at udbrede dem til udviklingslande, som på mange områder har behov for langsigtet kapital.
I SDIP kan vi bruge vores erfaringer som investor i et samarbejde med store internationale organisationer om at skaffe effektive præmisser for udviklingen af bæredygtige infrastrukturer i udviklingslande.”

Kontakt: Investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen, tlf. 3945 4575

PKA har ved udgangen af 2014 investeret i alt 13 mia. DKK i klimarelaterede projekter. I 2020 forventes sådanne investeringer at udgøre 20 mia. DKK.

De øvrige danske deltagere i SDIP er PensionDanmark og Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU).

Se pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.