PKA: Afkast på 19,6 mia. kr. i 2014

​Foreløbige regnskabstal viser, at PKA fik et højt afkast på 19,6 mia. kr., svarende til 10,9% i 2014. Yderst tilfredsstillende lyder bedømmelsen fra pensionskassen.

​”2014 var på mange måder et usædvanligt år for PKA. Vi er derfor særligt tilfredse med, at det er lykkedes os at skabe et meget højt afkast til vores medlemmers pensioner og dermed sikre, at PKA fortsat er meget robust,” understreger adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen.

Med årets afkast har PKA de seneste fem år haft et gennemsnitligt afkast på ca. 10,5%.

Alle aktivklasser har bidraget positivt til årets afkast
Obligationer og andre rentebærende fordringer har givet et afkast på 18,1%, hvilket især skyldes faldende renter og investeringer i de sydeuropæiske lande.

Børsnoterede aktier bidrog med et afkast på 11%.

Alternative investeringer har givet et afkast på 6,8%, hvor absolut afkast strategier og ejendomsporteføljen har bidraget med afkast på henholdsvis 8,7% og 7,4%.

Risikospredning skaber gode afkast

Risikospredningen i porteføljen var medvirkende årsag til, at PKA’s langsigtede investeringsstrategi i november blev kåret til Europas bedste ved IPE Awards, ligesom PKA’s alternative investeringer fik en separat pris.

”Den konsekvente risikospredning i porteføljen skaber gode resultater til medlemmernes pensioner. Vi er på forkant med udviklingen og har skabt grundlaget for fremtidige gevinster,” siger Peter Damgaard Jensen.

Fakta

  • PKA har de seneste fem år haft et gennemsnitligt årligt afkast på ca. 10,5%.
  • PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren. 
  • PKA har 265.000 medlemmer og en samlet formue på over 200 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.