PKA - DR TV Avis 9. april 2015

DR planlægger torsdag aften i TV Avisen et kritisk indslag med PKA i fokus. Kritikken går på, at administrerende direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen, sammen med sin hustru, har været på årlige ski weekender til Chamonix i Frankrig arrangeret af kapitalfonden Triton, hvor PKA har investeret i 3 fonde.

Dette forhold skal, ifølge DR, tilsyneladende have haft indflydelse på PKA`s dømmekraft med hensyn til, hvorvidt det har været i medlemmernes interesse at investere i 3 af Tritons fonde.

Fakta er:

PKA har investeret i Tritonfondene II, III og IV. Tritons investeringer er i Norden, Tyskland, Schweiz og Østrig.

 • Peter Damgaard Jensen har deltaget i et årligt netværksarrangement arrangeret af Triton, som har fundet sted én gang årligt i Chamonix i Frankrig. Første gang i 2004– sidste gang i marts 2014.Der har været 40-50 deltagere i arrangementet.
 • Det har typisk været fra fredag til søndag.
 • Formålet har været at drøfte udviklingen i Tritons fonde og vurdere Tritons arbejde med de virksomheder, som fondene har investeret i.
 • Der har også været mulighed for at hente erfaringer og netværke med:
  - Direktører og investeringsansvarlige fra andre investorer
  - Direktører fra de virksomheder, der er investeret i
  - Triton partnere og medlemmer af Tritons advisory board
 • Der har også været mulighed for at stå på ski i forbindelse med weekendopholdet.
 • Peter Damgaard Jensens hustru har været med på disse arrangementer – inviteret af Triton – hun har betalt for egen rejse, mens PKA har betalt for Peter Damgaard Jensens rejse.
 • Triton har betalt for ophold og forplejning og liftkort – ikke skileje.
 • I årene 2008-2012 har Peter Damgaard Jensen derudover været medlem af Tritons advisory board for fond III. Advisory Boarded var også inviteret.
 • Middage har fundet sted på hotellets restaurant samt ”almindelige” restauranter.
 • Ifølge DR har Peter Damgaard Jensen og hustru deltaget i helikopterskiture ved arrangementet. Dette er ikke sandt.

PKA har investeret i 3 fonde forvaltet af Triton. Triton II er snart 10 år gammel og de fleste af investeringerne er i dag solgt. Afkastet udgør 20% p.a., hvilket er yderst tilfredsstillende. Fond III er en relativ ung fond fra 2009, men afkastet udgør allerede 8% p.a. og forventes at blive væsentligt højere. Dette er også tilfredsstillende. Fond IV er kun 2 år gammel, og det giver derfor ikke mening at udtale sig om afkastet i denne fond.

Investeringerne i Triton har fulgt PKA’s beslutningsproces og er således besluttet i PKA’s investeringskomite.

Arrangementerne er i overensstemmelse med PKA’s interne retningslinjer for denne type af arrangementer – deltagelse er sket ud fra at det er et fagligt arrangement og ikke en gave. Peter Damgaard Jensen har oplyst til DR, at rejserne er godkendt af PKA’s formand.

PKA har et tilsvarende regelsæt for gaver. For begge regelsæt gælder, at tvivlsspørgsmål afgøres af den administrerende direktør for medarbejdernes vedkommende og af PKA’s formandskab for den administrerende direktørs vedkommende.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.