Milliardlån understøtter den fortsatte udvikling af Carlsberg Byen

Med en finansieringsramme på 2,4 mia. kroner fra PKA er finansieringen til udviklingen af Carlsberg Byens næste etape på plads.

Med en 2,4 mia. kroner stor finansieringsramme fra PKA er finansiering til udvikling af op mod yderligere 125.000 m2 i Carlsberg Byen på plads. De nye byggerier, som skal bygges over de kommende år, kommer til at bestå af boliger, men der bliver også plads til både erhverv og detailhandel, og så anlægges der ca. 400 P-pladser i P-kældre.


”Aftalen med PKA finansierer den næste store etape, vi skal udvikle i Carlsberg Byen. Vi er allerede langt med første etape, så jeg er meget tilfreds med, at PKA kan se visionerne og troværdigheden i vores projekt, og har besluttet at stille en finansieringsramme i milliardstørrelsen til rådighed, der understøtter fremdriften de kommende år," siger Jens Nyhus, adm. direktør i Carlsberg Byen P/S.


Det går stærkt med udvikling af Københavns nye bydel, Carlsberg Byen. Byggeriet af Professionshøjskolen UCC’s nye campus, der skal rumme 10.000 studerende, er i fuld gang, og lejlighederne i det første tårnhus, Bohrs Tårn, er sat til salg i marts 2015. Når Carlsberg Byen er fuldt udviklet, vil bydelen rumme ca. 600.000 etagemeter blandet byggeri, hvor de gamle bevaringsværdige industribygninger blandes med nybyggeri, herunder ca. 3.000 boliger, varieret butiksliv, kulturelle tilbud, restauranter, caféer, kontorer, liberale erhverv, idrætsfaciliteter og institutioner.


”PKA er en markant investor på det danske boligmarked, herunder det københavnske, hvor vi det seneste år har sat vores præg med investeringer i byggerier i Nordhavn, Teglholmen og Islands Brygge. Vi er derfor meget tilfredse med at have indgået aftalen med Carlsberg Byen, som giver PKA muligheden for at være med til at videreudvikle et historisk område i København,” siger PKA’s investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen. Han understreger, at finansieringsrammen er med til at give et fornuftigt og sikkert afkast til PKA’s medlemmers pensioner.


Fakta om låneaftalen
PKA stiller en kreditramme på 2,4 mia. kr. til rådighed, og aftalen betyder, at alle udviklingsprojekter i Carlsberg Byen, hvor der er byggeretsgivende lokalplan, er finansieret, når de igangsættes. PKA’s engagement i Carlsberg Byen er således begrænset til at være finansieringskilde, mens Carlsberg Byen P/S selv varetager udvikling og salg af bygningerne.


Carnegie Investment Bank og Catella Corporate Finance har ageret som finansielle rådgivere for Carlsberg Byen i forbindelse med etableringen af finansieringsaftalen, mens Horten og Accura har fungeret som juridisk rådgiver for henholdsvis Carlsberg Byen P/S og PKA.


For yderligere information kontakt
Kommunikationschef (Fung.) i Carlsberg Byen Tine Kastrup-Misir, 22 65 53 19, tkm@carlsbergbyen.dk

Pressechef i PKA, Thomas B. Knudsen, 26 18 45 73, tbk@pka.dk

Læs mere om Carlsberg Byen og PKA
www.carlsbergbyen.dk
www.pka.dk

 

Foto: Entasis

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.