Genan ser fremad

Genan har samlet de operationelle virksomheder i et nyt holdingselskab med henblik på at skabe en klar struktur og en rentabel forretning. Samtidig har Genan politianmeldt den tidligere hovedaktionær og stifter Bent A. Nielsen.

I et tæt samarbejde mellem Genan, dets bankforbindelser, Danske Bank, FIH, Handelsbanken og SEB samt selskabets aktionær, PKA, er Genans gæld til bankerne blevet tilpasset og restruktureret, og samtidig har PKA indskudt ny egenkapital i en nyetableret Genan-koncern.

Peter Thorsen, Genans bestyrelsesformand, udtaler:

”Det glæder os meget, at denne lange proces nu er tilendebragt, således at vi kan bruge al energi på at videreudvikle virksomheden og gøre den til en rentabel forretning.”

De operationelle Genan-virksomheder er nu samlet under et nyetableret, dansk holdingselskab, Genan Holding A/S, der ejes 100% af Genan Invest A/S.

Den fremtidige operationelle koncern:

 Genan koncern

De ikke-operationelle selskaber vil efterfølgende blive afviklet over en periode.

Virksomheden har ved etableringen en balance på knap DKK 1,4 mia. og en egenkapital på DKK 225 mio. Globalt beskæftiger Genan 230 medarbejdere. For 2015 forventes en omsætning på ca. DKK 300 mio.

”Det er hårdt arbejde at gennemføre en turn-around – ovenikøbet i en virksomhed, der har haft så meget mediebevågenhed. Men Genan er kommet godt fra start i 2015, og både jeg og de dygtige og loyale medarbejdere klør på med krum hals for at realisere den nye strategiplan for 2015-2017,” siger Peter Thorsen.

Bestyrelsen i Genan har undersøgt forholdene, der ledte til virksomhedens problemer i forsommeren 2014, for at afklare, om der var begået ulovligheder i selskabet.
På den baggrund har Genan politianmeldt den tidligere hovedaktionær og stifter Bent A. Nielsen for mandatsvig og bedrageri.

Bestyrelsesformand Peter Thorsen, vil ikke kommentere på de konkrete forhold i politianmeldelsen:

”Men det er klart, at de forhold, der har været afdækket i sagen, gør, at Genan har besluttet at politianmelde Bent A. Nielsen. Så er resten op til politiet og domstolene. I Genan ser vi alle frem til at lægge det seneste turbulente år bag os og se fremad,” siger Peter Thorsen.

Han understreger, at Genans beslutning om at politianmelde Bent A. Nielsen er truffet sammen med PKA og bankerne.

Eventuelle henvendelser vedr. denne meddelelse kan rettes til:
Bestyrelsesformand Peter Thorsen, mobil 40 70 06 76

Fakta om Genan:
Genan er – med sine fire genvindingsfabrikker i Europa og verdens største anlæg af sin art i Texas, USA – verdens største dæk-recycler. Den samlede kapacitet på de 5 højteknologiske fabrikker er 375.000 tons årligt. De brugte dæk neddeles og separeres til de oprindelige bestanddele: 74% gummipulver og -granulat, 16% stål og 10% tekstil. Produkterne er rene og ensartede og derfor yderst velegnede som erstatningsmateriale af meget høj kvalitet. Til sammenligning med andre bortskaffelsesmetoder sparer miljørigtig materialegenvinding efter Genan-konceptet 1-2 tons CO2 pr. ton brugte dæk.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.