PKA og Sampension sælger DEAS til Montagu Private Equity

Montagu Private Equity har købt 100 % af aktierne i DEAS Holding A/S af pensionsselskaberne PKA og Sampension, der fortsætter som kunder i DEAS.

“DEAS er en spændende virksomhed med solide vækstudsigter og en stærk ledelse. Det danske ejendomsmarked er attraktivt, og vi ser frem til at støtte Henrik Dahl Jeppesen og hans team i den videre udvikling af DEAS som førende leverandør af ejendomsadministration og relaterede servicer på det danske marked”, siger Mads Hansen, partner i Montagu Private Equity med ansvar for det nordiske marked.

”Vi glæder os til at indlede samarbejdet med Montagu og drage fordel af deres internationale baggrund og erfaringer fra andre virksomheder og sammen udnytte de muligheder, der ligger foran os. Vores allervigtigste opgave er fortsat at levere en høj kvalitet og service samt skabe værdi for vores kunder inden for såvel kerneområdet ejendomsadministration som de tilknyttede servicer, vi tilbyder kunderne”, siger Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør i DEAS.

Sikrer fortsat vækst
DEAS blev etableret i 1989, da PKA outsourcede sine ejendomsadministrationsaktiviteter. PKA har været aktionær i DEAS siden 1989, og i 2002 blev Sampension aktionær i selskabet.

“PKA etablerede DEAS i 1989 og har været majoritetsaktionær og kunde lige siden, og vi har været med til at udvikle selskabet til en af landets førende ejendomsforvaltere. Montagu er den rigtige ejer til at bringe DEAS videre og vil blive en stærk samarbejdspartner i næste etape af selskabets udvikling. I PKA har vi derfor store forventninger til samarbejdet med DEAS på såvel ejendomsområdet som inden for OPP”, siger Michael Nellemann Pedersen, investeringsdirektør i PKA.

"Vi har været meget glade for samarbejdet med DEAS både i rollen som medejer og investor igennem 13 år og ikke mindst som kunde i selskabet. DEAS har udviklet sig særdeles positivt, og Montagu er den helt rigtige til at tage et nyt ryk som ejer af selskabet. Derfor vil vi også fortsat anvende DEAS` stærke kompetencer inden for effektiv ejendomsforvaltning med høj kvalitet til fordel for Sampensions kunder. Ligesom partnerskabet med bl.a. PKA og DEAS i vores fælles OPP-konsortium om byggeri, drift og finansiering af bygningsrelaterede OPP-projekter i Danmark fortsætter", siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Fortsat fokus på kunderne
Det nye ejerskab ændrer ikke ved samarbejdet med kunderne, ligesom lejere, medarbejdere mv. heller ikke berøres. Men forandringer vil der ske, idet DEAS benytter lejligheden til at styrke fokus på kundeorientering.

”Vi etablerer nu et Advisory Board, hvor vi sammen med vores største nøglekunder vil debattere forretningsudvikling, markedstrends inden for blandt andet fast ejendom samt kundeservice og lejertilfredshed. Initiativet er i god tråd med en af de værdier, der altid har været bærende i DEAS, nemlig at vi er lydhøre over for kundernes idéer”, siger Henrik Dahl Jeppesen.

For mere information:
Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, DEAS, mobil 27 90 10 35

Partner med ansvar for det nordiske marked, Mads Hansen, Montagu Private Equity, mobil +44 20 73 36 99 82

Pressechef Thomas B. Knudsen, PKA, mobil 26 18 45 73

Adm. direktør Hasse Jørgensen, Sampension, mobil 40 20 58 66.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.