PKA tager klimaet alvorligt

Verdensnaturfonden, WWF, har i dag offentliggjort en undersøgelse foretaget blandt 16 danske pensionsselskaber. Ifølge undersøgelsen investerer pensionsselskaberne ikke grønt nok. PKA er uforstående over for kritikken.

​PKA er det selskab, der ifølge Verdensnaturfondens, WWF, undersøgelse gør mest på klimafronten blandt de 16 pensionsselskaber.

I PKA er man uforstående over for kritikken fra WWF om der ikke gøres en indsats på klimaområdet - ikke mindst fordi PKA løbende har været i dialog med WWF.

PKA har på ca. fem år øget investeringerne i CO2-reducerende projekter fra 1 mia. kr. til 13 mia. kr. i dag. Alene i 2014 har pensionsselskabet investeret knap 2,8 mia. kr. i en havmøllepark, i grønne obligationer og i regeringens klimainvesteringsfond.

”Nu kan man altid diskutere, hvor store investeringerne i bæredygtig energi skal være, før det er tilstrækkeligt. Men faktum er, at PKA, og branchen generelt, har øget investeringerne betydeligt i vedvarende energi de senere år, og det vil fortsætte. I PKA gør vi det, fordi vi både kan skabe et godt afkast til vores medlemmers pensioner og samtidig gøre en positiv forskel,” understreger adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen.

Klik her for at se WWF’s rangering af de enkelte pensionsselskaber.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.