PKA tager debat om grønne og sorte investeringer på Folkemødet

PKA sætter centrale personer i stævne på Folkemødet lørdag den 14. juni kl. 12.45-13.45 for åbent at diskutere, hvordan man ansvarligt kan være med til at løse klimaproblemet.

På trods af, at PKA i stigende grad investerer i grønne energier har Verdensnaturfonden, WWF, kritiseret PKA og resten af pensionsbranchen for ikke at investere grønt nok.

WWF mener, at der investeres for store beløb i olie- og gasselskaber, og at pensionsbranchen derved er med til at forværre de globale klimaproblemer. PKA mener, at den ansvarlige måde at gribe omstillingen fra sort til grøn energi an på er at investere mere og mere i grønne energier og renere produktionsformer samtidig med, at der opretholdes investeringer i fossile brændstoffer - som verden i dag er afhængig af.

”Jeg er en smule uforstående over for Verdensnaturfondens synspunkt. Nu kan man altid diskutere, hvor store investeringerne i bæredygtig energi skal være, før det er tilstrækkeligt, men faktum er, at PKA og pensionsbranchen generelt har øget investeringerne betydeligt i vedvarende energi de seneste år, og den tendens må man forvente vil fortsætte. PKA begyndte at sætte fokus på investeringer i vedvarende energi for en del år tilbage. Siden da har denne type investeringer været på dagsordenen,” siger PKA’s adm direktør Peter Damgaard Jensen og tilføjer:

"I dag har PKA ca. 13 mia. kr. inkl. tilsagn investeret i klimarelaterede investeringer. Og vi har ingen planer om at stoppe her. Tværtimod har PKA planer om at øge investeringerne betydeligt i co2-reducerende projekter de kommende år. Det er vores engagement i regeringens nye Klimainvesteringsfond endnu et eksempel på. Bevæggrundene er enkle: PKA kan lave et godt afkast til medlemmerne via disse investeringer, og så længe vi kan det, forventer PKA’s medlemmerne, at vi forsøger at gøre en positiv forskel med investeringerne.”

Fakta om PKA’s debat på Folkemødet:

Deltagere: Arrangementet vil fungere som en paneldebat med en ordstyrer til at sørge for, at alle synspunkter kan blive hørt. Ordstyrer er Nina Munch-Perrin fra DR og følgende deltagere vil være i panelet:

• Gitte Seeberg, CEO Verdensnaturfonden
• Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA
• Jakob Askou Bøss, Vice President, Stakeholder Relations & Corporate Strategy i Dong Energy
• Benny Engelbrecht, erhvervsordfører (S)

Tid:   Lørdag den 14. juni kl. 12.45-13.45

Sted: Brandstationens Mødetelt i Havnegade, Allinge, Bornholm (N15).

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.