PKA sikrer løsning for Genans fremtidige drift

Der er indgået en aftale mellem aktionærerne om Genans fremtid: PKA overtager alle aktierne fra storaktionær Bent A. Nielsen.

Efter måneders uklarheder om Genans fremtid er der opnået enighed: PKA overtager alle aktierne fra storaktionær Bent A. Nielsen med henblik på at drive virksomheden videre.

Aftalen medfører, at Genans stifter, Bent A. Nielsen, nu er helt ude af ejerkredsen. Adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen, lægger ikke skjul på, at han er lettet over, at der nu er fundet en løsning, som bankerne, der har ydet lån til Genan, bakker op omkring:

”Den her sag har fyldt meget i mange måneder, og det har været et hårdt forløb, som vi i PKA gerne havde været foruden. Vi er ikke vant til at være involveret i sager som denne. Men nu er der fundet en løsning, som vi og bankerne er tilfredse med, og nu handler det om at få ro på situationen og få klarlagt, hvordan vi bedst muligt kan drive virksomheden videre. For vi tror fortsat på forretningsidéen bag Genan,” siger Peter Damgaard Jensen og tilføjer:

”PKA har i forløbet arbejdet på at få sikret videreførelse af Genan gennem overtagelse af aktierne, fordi vi mener, at det vil være den bedste og eneste måde at drive virksomheden videre på. Så det er vi glade for er lykkedes. Nu står vi så i en fase, hvor vi sammen med bankerne må vurdere, hvordan selskabet kan føres videre.”

Genan afholder generalforsamling torsdag den 14. august med henblik på godkendelse af regnskaberne for de danske selskaber.  

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.