PKA sender 4,3 mia. i statskassen

​Langt de fleste PKA-medlemmer har omlagt deres kapitalpensioner til den nye alderssum. Det betyder, at medlemmerne sparer omkring 310 mio. kr. i afgifter, mens statskassen modtager knap 4,3 mia. kr. Ca. 207.000 medlemmer var berørt af omlægningen, og kun ca. 1.500 medlemmer takkede nej.

Der er blevet betalt afgift af pensioner på en samlet værdi af 11,5 mia. kr.

Dermed tog langt de fleste medlemmer imod afgiftsrabatten på 2,7% ved at omlægge til alderssum nu i stedet for at vente med at betale 40% i afgift, når engang summen skal udbetales ved pensioneringsalderen.

Gevinst for medlemmerne
Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA, er tilfreds med, at så mange medlemmer har omlagt deres kapitalpensioner til alderssum.

”Vi har vurderet, at det er en fordel for langt de fleste medlemmer at få afgiftsrabatten og omlægge til alderssum nu, end hvis de venter og betaler de normale 40% i afgift, når de engang skal have udbetalt deres kapitalpensioner. Derfor er det glædeligt, at så mange medlemmer har valgt at omlægge deres hidtidige kapitalpensioner til alderssum.”

Medlemmerne i PKA havde mulighed for at omlægge deres kapitalpensioner til alderssum med skatterabat fra den 8. september til den 10. oktober.

Om PKA
PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for sundhedssektoren. PKA har ca. 265.000 medlemmer og en samlet formue på ca. 200 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.