PKA om Genan: Medlemmernes pensioner er sikre hos PKA

Det er vigtigt for PKA at understrege, at situationen i Genan ikke vil få konsekvenser for PKA’s 260.000 medlemmers pensioner.

Som det fremgår af dagens udgave af Jyllands-Posten er der opstået en problematisk situation i en af PKA’s investeringer, Genan, hvilket bl.a. har resulteret i, at Genans regnskab for 2013 er blevet forsinket.

Det er vigtigt for PKA at understrege, at situationen i Genan ikke vil få konsekvenser for PKA’s 260.000 medlemmers pensioner.

”Vi tager naturligvis situationen meget alvorligt. PKA har store reserver, og derfor vil den alvorlige situation i Genan ikke få konsekvenser for de pensioner, vi har lovet medlemmerne. Vi har netop været gennem en finanskrise med væsentligt større udsving. Heller ikke i den situation har vi ændret på pensionerne. Det vil heller ikke ske denne gang,” siger adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen.

PKA har taget konsekvensen og gennemført en række ledelsesmæssige ændringer i Genan.
Der er udpeget en ny bestyrelsesformand i Genan Gruppen GmbH og i Genan Business & Development A/S. Der er ligeledes blevet udpeget en ny koncerndirektør og en ny finansdirektør. Der er endvidere udpeget nye revisorer.

Stifter og bestyrelsesformand Bent A. Nielsen har forladt formandsposten og er udtrådt af den daglige ledelse.

Peter Damgaard Jensen påpeger, at der henover sommeren sammen med bankerne, der har ydet lån til Genan, er blevet arbejdet på at finde en løsning på problemerne i Genan og for selskabets overlevelse.

”Vi er enige med bankerne om rammerne for en løsning. Men der er stadig lige nogle ting, der skal falde på plads, før vi har en endelig aftale. Vi vil naturligvis gøre alt for at beskytte vores investering, men i PKA tror vi også på forretningsidéen i Genan, og derfor kæmper vi for selskabets overlevelse,” siger Peter Damgaard Jensen.

Selskabet skal aflægge regnskabet for 2013 senest i indeværende uge.

”Og det forventer vi sker. Vores tålmodighed er opbrugt. Nu vil vi have en afklaring, så vi kan komme videre,” siger Peter Damgaard Jensen.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.